E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 6 juli 1936

Parijs, Maandag.

Beste Jan,

Is je brief een antwoord op mijn lange brief, of heb je van Henny gehoord over de indische plannen? Hoe dan ook, het staat vrij vast, ja. Zoo vast als plannen in deze tijd staan kunnen. Àls ik plotseling nog een behoorlijke baan vind, in Holland of hier - maar dat is immers uitgesloten!

Je zult het misschien gek vinden, maar ik heb heelemaal niet het gevoel dat mijn vrienden mij zullen missen. Althans niet lang. Mijn vrienden zijn Hollanders of Europeanen, ik voel opeens weer hoe ik in veel opzichten een ‘indische jongen’ ben gebleven. Ik denk, in alle oprechtheid, dat ik gauw vergeten zal zijn; niet heelemààl natuurlijk, maar voldoende om niet betreurd te worden; wat ook niet gewenscht is. Als ik het daar kan ‘bolwerken’, zal het een opluchting voor mij zijn, na het gevoel, vier jaar nu al, dat ik hier nergens pas, nergens bruikbaar ben. Ik heb het idee dat ik den laatsten tijd voor mijn vrienden vooral lastig en klagelijk ben geweest; daar kan dan ook een eind aan komen. Neen, alles bij elkaar lijkt Indië mij de oplossing.

Het komt er nu op aan deze laatste europeesche maanden behoorlijk door te komen (Juli-November = nog 5 maanden, want Juli is pas begonnen en November reken ik heelemaal mee). Ik denk veel te ‘studeeren’ nog, en blocnotes te schrijven. Deze blocnotes zal ik in enveloppen doen, in porties voor Gr. Ned.; op het oogenblik heb ik tot Aug. '37, dus als ik wegga hoop ik je mijn nalatenschap te kunnen toevertrouwen. Als er dan niet weer een envelop wegraakt, heb je tot eind '37 copy van me. Daarna niets meer; wat ik in Indië noteer houd ik voor een eventueel boek over Indië. En zou je dan het honorarium voor die 6 à 7 blzn. per maand geregeld willen zenden aan Simone? dan is dàt een pak van mijn hart tot eind '37.

O ja, in verband hiermee, schrijf mij omgaand wanneer Godius in Gr. Ned. komt (Aug. of Sept.?), en of het in één of twee keer is? Als het in één keer gebeurt (het is 33 blzn. Gr. Ned.), dan zal de ‘blocnote’ van die maand zeker moeten vervallen? Ik zou liever zien dat je het verhaal in twee keer plaatste en de ‘blocnote’ door liet gaan; maar het is zooals je wilt. Alleen zou ik het wel graag weten, omdat ik mijn enveloppen-administratie daarop in moet richten.

Hartelijke groeten en later meer.

Je E.

Van Vermeylen heb ik eindelijk bericht; hij is nu pas begonnen.

P.S. - Ik ben benieuwd of je in Portugal portugeesche gedichten zult schrijven, met een merkbaar verschil van bv. degene die je in Sestri hebt gemaakt.4262

4262‘Met uitzicht op zee’. In GN 34 (1936) 12 (december), p. 537-557. Ook in J. Greshoff, In alle ernst, Overpeinzingen op reis. Amsterdam 1938, p. 9-112. Het betreft hier reisherinneringen in proza. Op p. 7 van In alle ernst komt het enige gedicht van de bundel voor. Het is gedateerd: Lissabon, July 1936.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie