E. du Perron
aan
J Greshoff

Parijs, 10 april 1936

Parijs, Vrijdagmorgen.

Beste Jan,

Het spijt me dat de dief mijn briefje dus niet lezen zal!

Wat is dàt opeens voor een bedrijf: speaker voor de nederl. film?!!4144 Wèlke nederl. film? Een nederl. journaal? Of doubleer je àlle rollen van buitenl. films voor Nederland? Heb je zóó'n mooie stem, achteraf beschouwd? Vertel daar eens gauw alles van!

Ziekte van Coenen is zielig, maar de kans bestaat nu dus dat hij uit dit leven verdwijnt, gegeven zijn hooge leeftijd. Je sprak me indertijd over een mogelijk secretariaat van Gr. Ned., voor ± fl. 100. Als mevrouw Raedt daar niet dadelijk op gaat zitten, of Vestdijk, dan solliciteer ik er ernstig naar. Wij gaan 1 Juli a.s. in elk geval van hier weg; als ik fl. 100. hiervoor krijg, gaan we dadelijk hiervoor naar Holland. Moèten we dan in Amsterdam zitten, denk je, of is het mogelijk wat ‘buiten’ te blijven? Hoe dan ook, denk er vooral aan, als je kans ziet. Ik zal dit werk uitstekend doen, als ‘naam’ geloof ik dat ik ook besta, tegenwoordig, en ik heb het hoog noodig een baantje te vinden, zoowel financieel als moreel. Als ik zooiets als dit niet krijg, wat dan ooit wèl?

Dat van die 20 abonné's is zeer prettig. Waren het er maar 200! Of 3 × 20...

Kan je me dat stukje van Sandberg niet sturen?4145 Waar las je het? Voor het testen van Gille kan ik je alle rapporten van Monada sturen, indien gewenscht. Schrijf dat dus even.

Nu, tot nader. Hartelijk je

E.

P.S. Kan je me misschien ook, nu je toch bij de film bent, een baantje bezorgen van vertaler (van teksten)? Dat schijnt nogal goed te worden betaald. Of ben je dat zelf ook al, behalve speaker?

4146Wil je die Epi-Devolder opbellen en zeggen dat ik nog altijd wacht op dat portret v. Stendhal? No 933.

4144Namelijk tekstspreker bij een film over Nederland.
4145H.W. Sandberg in de rubriek ‘Boekentafel’. In Morks-magazijn 38 (1936) 3 (maart), p. 161-162. Over Het land van herkomst.
4146Tekst op de achterzijde van de envelop.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie