E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 11 en 13 april 1936

Parijs, Zaterdagavond.

Beste Jan,

Morgen ga ik Kees van den trein halen. In één opzicht komt het goed uit dat Jan later komt, nl. Bep is nog altijd doodmoe, en beraamt nu een vacantie van een week zonder Alain. Toch geloof ik niet dat Jan veel last zou hebben gegeven; eerder gekregen, vanwege de muziek van de Perroneide.

Ik schrijf hier wat achter, als Kees naar St. Br. door is. Natuurlijk neem ik een aller-retour voor hem, want die is 9 dagen geldig en komt zooiets van 40 frs. goedkooper. Bep meent: 140 frs.

Ingesloten een brief van Monada4150 waaruit je blijken kan dat het ernst wordt. Ik zal nu schrijven dat alles afhangt van het rapport van Vermeylen. Hoe gauwer dat plaats heeft, hoe beter, met het oog op het weggaan van Monada. Vermeylen zal je toch wel telefonisch kunnen zeggen wat hij noodig heeft?

Maandag.

Nu, Kees is op den trein gezet naar Bretagne. Hij zegt dat hij in ieder geval Vrijdag eerst terugkomt, want dat het anders haast de moeite niet is, waarin hij ook wel gelijk heeft. Verder heeft hij Zondagavond Malraux meegemaakt, die met ons is gaan eten. Hij vindt Guilloux natuurlijk veel aardiger, dat was te voorzien. Toch is Malraux erg aardig tegen hem geweest.

Ik geloof dat dit alles weinig ‘gezond’ voor hem is, en dat hij oneindig meer zou hebben aan eigen ontdekkingen, in gesprekken met bv. Aad van der Veen, maar dat is een andere zaak. Hij was overigens gestold van ontzag, in de eerste momenten met Malraux, en sprak alleen nog maar met een barsche stem in monosyllaben, - wat nogal sympathiek was.

Verder geen nieuws. De jeugd van tegenwoordig lijkt me wel zielig verpolitiekt. Maar Jan ‘doet er niet zooveel aan’, zegt Kees. Gelukkige Jan! feliciteer hem van mij. Fotografeeren is heusch heel wat beter, en zeker voor deze leeftijd. Nu Jan, later beter. Veel hartelijks onder ons vieren, je

E.

P.S. Kees heeft prachtig geslapen en niets vergeten. Zijn aller-et-retour heeft 146 frs. gekost en hij heeft eten mee, zoodat hij met ruim 100 frs. in S. Br. aankomt.

4150Antroposofische kostschool, waar DP's zoon Gille leerling was.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie