E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 7 en 8 april 1936

Parijs, Dinsdagavond.

Beste Jan,

Ik voel me steeds meer gedreven om die roman van Donker4136 te lezen, vooral in de twee lezingen. Misschien maak ik er een notitie over. Zou je die beide deelen aan Kees willen meegeven als hij komt - of aan Kees en Jan als zij beiden komen? Ik zal probeeren alles uit te hebben tegen dat ze (of een van de twee) teruggaan.

Ik krijg nu dus van je:

1 bericht over het testen van Gille;
2 bericht over de komst van Jan Jr.;
3. mijn bio-bibliografisch lijstje;
4. de 2 deelen van Donker;
5. opinie, advies etc. over Godius.

Misschien heb ik morgenochtend al antwoord van je; ik houd dit dus tot morgen aan. - Zooeven kwam Groot-Ned. Mijn 7 blzn. waren tot 6 opgeperst,4137 zoodat mijn begin in de nok van het tijdschrijft zat en de sterretjes tusschen de notities als kaviaar waren platgedrukt. Toch hoop ik dat de lectuur je beviel. Ik vraag je niet 10 × om je opinie hierover omdat ik zoo graag wil dat je zegt dat het wonderheerlijk en prachtig is, maar omdat jij mij zelf soms zóó'n beroerde kijk geeft op het bevattingsvermogen van den holl. lezer, dat ik denk: ‘hoe lang kan dat duren, en spugen ze daar niet van?’ Ik veronderstel dat Tat-Twam-Asi (van Van Suchtelen) en Taai Aagen Moro héél slecht vervangen worden door dit gekrabbel. En voor ons begint Gr. Ned. er steeds aardiger uit te zien, maar laat ons niet vergeten dat het gebalsemd lijkje van Frans Coenen gelijk heeft als het mummelt dat wij Gr. Ned. in de doodkist van Forum zullen werken als we er een Forum van maken. Dan duurt het alleen maar zoo lang tot Jan Lubbes het heeft ontdekt!

Woensdagmorgen.

Ik heb mijn notities eindelijk heelemaal bijgewerkt - ook het stuk over Larbaud, waar we toen met Aubry over gepraat hebben, is er bij,4138 - en ik merk dat ik met porties van 6 à 7 blzn. ms., nu al copy heb voor Gr. Nederland tot-en-met Juli 1937! Als ik die rubriek nu maar houd! Als ik in Europa blijf, is het een kleine mogelijkheid voor me om daarvan tenminste Simone geld te sturen + wat kleine extraatjes voor Gille; als ik naar Indië ga, laat ik dit alles in jouw handen achter als ‘europeesche nalatenschap’ van me. Gesteld dat deze rubriek in Gr. Ned. 2 of 3 jaar duurt, wat is daar dan eigenlijk tegen? Ik geloof niet dat deze rubriek vervelend is, zelfs voor lieden die liever stichtelijker dingen lezen. Wat denk je? Ik zou me geremd voelen als ik wist dat het erop neerkwam dat ik opeens zou worden ‘afgedraaid’, vooral omdat ik werkelijk geen enkel ander afzetgebied meer heb tegenwoordig - terwijl nu ook De Stem gaat verdwijnen! Anders had ik daar nog een kansje gemaakt, na een verzoeningsvisite aan Delft.4139

Enfin, daar er geen brief van je is, gaat dit op de post. Misschien schrijf ik vanavond of morgen weer, als er bericht is, speciaal over Jan(tje). Maar met het oog op de gevraagde boeken, moet dit nu weg.

Hartelijk je E.

4136Schaduw der bergen was door Donker na de 1e druk (Rotterdam 1935) bekort. Zie ‘Blocnote klein formaat’. In GN 35 (1937) 6 (juni), p. 611 (Vw 5, p. 235-236).
4137‘Blocnote klein formaat’. In GN 34 (1936) 4 (april), p. 372-377 (Vw 5, p. 107-114).
4138In ‘Blocnote klein formaat’. In GN 35 (1937) 1 (januari), p. 87-88 of 5 (mei), p. 508-510 (Vw 5, p. 208-209 of 220-223).
4139Dirk Coster woonde in Delft.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie