E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 7 april 1936

Parijs, Dinsdag.

Beste Jan,

Aangespoord door het verlies van die 300 frs., ben ik gisteren nog aan het herzien van die Godius-historie gegaan en gisternacht was ik ermee klaar. Je weet niet hoè mistroostig dit heele verhaal voor mij is, - zoowel artistiek als om wat het in mij oproept. Het Drama van Huize-aan-Zee is misschien het meest tragische hoofdstuk van Ducroo, dat er niet in staat; dit is het lammenadigste. Als ik mijn leven van nu daarbij vergelijk, dan mag ik toch niet klagen! De beteekenis is althans totaal veranderd. Als je dit verhaal rustig leest, en er de grauwe zeurigheid van ondergaat, dan weet je wat Brussel nu nog voor me is, heel Brussel behalve jouw huis, de eenige plck in Brussel waar ik het altijd prettig heb gehad. Daarom is Boudewijn als min of-meer jij totaal valsch; eerder is het, wat toon en beteekenis betreft, Uccle en Jan van Nijlen. En daarom is Br. zoo verlammend voor me.

Zooals het verhaal nu is, is het zoowat de helft korter dan in de eerste lezing: destijds zoowat 100, nu 50 blzn. In twee nrs. van Gr. Ned. kan het; ik zou dat wel prettig vinden om de duiten.* Verder niet erg. Voor de serie van De Onzekeren zal ik het nog totaal moeten herzien; dat kan ik nù niet, want daarvoor heb ik de toon noodig van de andere verhalen. Ik merk vooral dat ik nu wel erg veel ‘knapper’ ben geworden! Treurig, - want wie weet hoe beroerd Ducroo blijkt te zijn over 10 jaar? Ik troost me met het idee dat dit verhaal nooit erg geslaagd geweest is; de weggegooide stukken waren nog heel wat minder. En wat stinkt dit alles naar Brussel voor mij! Voor jou niet?

Lees het over, voordat je het naar Gr. Ned. zendt. Als je nog wijzigingen hebt voor te stellen (vooral schrappen), graag! Jij ziet dit alles wschl. beter dan ik. Als je hier en daar gekke woorden ziet staan van een vlaomsch karakter, verander die dan gerust, je bewijst er me alleen maar een dienst mee.

Ik zou het: ‘morose historie’ willen noemen of zoo, maar deze titel was vroeger de laatste. Als je hem slecht vindt, wil ik nog wel wat anders bedenken. - Het verhaal gaat in een andere enveloppe als papiers d'affaires voor de goedkoopte. À Dieu vat!

Hartelijke groeten van je

E.

*Dan afkappen na hfdst. 4, dus na blzij 27 van het ms.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie