E. du Perron
aan
uitgeverij Em. Querido (A. van Nahuys)

Parijs, 13 december 1935

Parijs, Vrijdag.

Geachte Mevrouw Van Nahuys,

Dank voor het opwekkende bericht.3998 - Volgens uw brief van 21 Nov. vorig jaar, ben ik nu dus aan de beurt tot de fl. 350., die ik in De Sm. M. stak, eruit zijn, en daarna deelen we de winst samen? Voorloopig zal dit wel erg langzaam gaan! Hoe groot is eig. de oplaag van De Sm. M.?3999

Ik werk nu aan mijn boek-van-verhalen. Zooals ik het nù overzie, zal het gemakkelijk weer een boek worden van 450 à 500 blzn. compres-druk, dus à la Ducroo. Mogelijkheid tot splitsen in 2 aparte deelen zie ik niet goed. Maar al werkende kan alles zich nog wijzigen; en tenslotte groeit er misschien iets totaal anders uit dan ik nu zien kan. Ik moet ook van allerlei bestudeeren voor deze min of meer historische materie, wat me op zichzelf een heeleboel tijd kost.

Aan de andere kant is een paar dagen geleden een oud vriend4000 van mij naar Indië teruggegaan (de Rudie van Geen uit Ducroo), die mij bezworen heeft dat hij daarginds alles in het werk zou stellen om iets voor mij te vinden. Hij was vol hoop en het leek hem niet onmogelijk dat hij over 3 maanden iets hebben zou. In dat geval ga ik naar Indië, maar het is uitgesloten dat ik dit boek daar schrijven kan. - Maar dan komt daar wel iets anders, vroeger of later.

Dat is wel het voornaamste bericht. Verder gaat alles rustig hier, en zelfs de croix-de-feu's hebben zich de tanden uitgetrokken, zooals u wschl. las.

Met vriendelijke groeten voor u beiden, uw dw.

EduPerron

P.S. Mocht ik over eenige tijd geld van u te goed hebben, hetzij voor De Sm. M., hetzij voor Ducroo, dan wilt u dit zelf wel regelen, zooals het u het beste dunkt, of zooals u het gewoonlijk doet. Ik heb absoluut geen kijk hierop en laat het dus geheel aan u over.

3998Op 11 december had uitgeverij Querido DP geschreven, dat De smalle mens geen deficit had opgeleverd en er een overschot van fl. 22,72 was.
3999De oplage bedroeg 1000 exemplaren waarvan tot eind november 1935 369 exx. waren verkocht.
4000Ferdy de Grave.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie