E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 14 december 1935

Parijs, Zaterdag.

Beste Jan,

Dat was een mooi bericht,4001 ja, van Querido! En een mooi briefje van jou aan hem!4002 Benieuwd wat hij erop antwoordt. - Bep is vanmorgen als correspondent van Het Vad. uitgenoodigd dezer dagen op het Ned. Consulaat te verschijnen. Ik ben zeer benieuwd wat dit beteekent: uitnoodiging om te spionneeren (à la Roëll?) of een wenk om wat minder antifascist te zijn, wie weet? De consul-generaal hier heet Drooglever Fortuin; kàn het beter in de hollandsche abjectheid? Ik zal meegaan, Maandag of Dinsdag, want het boeit me zeer! - Verder kreeg ik 10 blzn. proef van Ermengem, met een nogal vervelend, d.w.z. traditioneel ‘franscherig’ briefje. Ik heb alles met Pia doorgenomen, waarbij ons bleek dat de man veel te ‘correct’ fransch wil schrijven, zoodat zijn tekst èn zwaar èn plat wordt, en mijn toon is totaal vervalscht. Maar het is tenslotte een 1e proef, hij moet zich nog met den tekst vertrouwd maken, en Pia zegt dat als hij het iets losser en meer gesproken doen kan, het zoo ook wel gaat. D.w.z. na een nauwkeurige revisie van Pia en mij. Ik schrijf in deze geest aan Ermengem.

Hartelijke groeten van

je E.

4001Ook Greshoff en Ter Braak waren door Querido op de hoogte gesteld van de gunstige verkoop van De smalle mens.
4002Niet bewaard.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie