E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 7 november 1935

Parijs, Donderdag.

Beste Jan,

Poep zal er wezen! Geef in géén geval den strijd op, want het recht is volkomen aan jouw kant. Coenen had toch zeker jou moeten raadplegen! Vraag hem eens wat dit voor een slinksche manoeuvre is, komend van iemand die zoo angstig deed op dit gebied. En als jij niet kon weten dat hij Menno opeens zoo erg vond, hij kon zooiets wschl. toch weten van jou ten opzichte van deze Eva? Dus nog een flapdrol.3916

Zijlstra heeft bakzeil gehaald, schrijft Menno,3917 en beloofd dat Virginia er met Nov. in zou staan. Maar zooals Menno ook schrijft, gelóóven zullen we pas als we het (onbesnoeid) vóór ons zien. Bah!

Hierbij een notitie voor Forum van December (Panopticum), die Menno me terugstuurt omdat er nu zeker geen kans meer op is om nieuwe copy geplaatst te krijgen. Ik bied je dit nu aan voor Commentaar (v. Gr. Ned.) maar dan in het December-nr.3918 Maak het dus niet weg! Neem het, als het kan, mee naar Holland.

Met Van Eyck en zoo zal het wel aardig zijn voor je.3919 En met Coenen hoeft het ook allerminst dramatisch te gaan. Als je maar voet bij stuk houdt.

Schrijf gewoon naar hier tot ik je mijn adres van Bretagne geef.

Als mijn notitie voor Commentaar er nìet met November in kan, stuur mij die dan dadelijk terug; want dan komt het als mosterd na den maaltijd. Misschien geef ik het dan aan De Sleutel, orgaan van antifascistische studenten3920; kreeg je dat al?

Moed op de veldtocht! Veel hartelijks van ons 2, ook voor Agatha

je E.

P.S. Misschien is het beter als je die rubriek van mij in Gr. Ned. niet nù bespreekt, maar in December. Geef de copy vast maar aan Vestdijk, maar laat die het bij zich houden tot er een vàste redactievergadering is tusschen jullie, zonder Eva Raedts en dergelijken!

3916F. Coenen wilde Eva Raedt-de Canter handhaven als redactrice van GN. Greshoff was hier fel tegen.
3917Bw TB-DP 3, p. 318. In dezelfde brief noemt Ter Braak de nieuwe poging om ‘Virginia’ uit Forum te houden ‘deze guerilla van flapdrollen.’
3918‘Politiek, moraal en juist denken’. In GN 34 (1936) 1 (januari), p. 93 (niet in Vw; zie ook Bw TB-DP 3, p. 317, 318 en 320).
3919Op 8 november 1935 hield Van Eyck te Leiden zijn inaugurele rede ‘Kritisch onderzoek en verbeelding’. Ter gelegenheid daarvan gaf hij een diner.
3920Voor De sleutel, het orgaan van het Anti-Fascistisch Studenten Comité (A.F.S.C.) te Leiden dat drie afleveringen beleefde, schreef DP apart ‘De roep van de heros’ (De sleutel 1 (1935) 3 (december), p. 25-28; Vw 5, p. 153-159.) Van Ter Braak verscheen in De sleutel 1 (1935) 1 (oktober), p. [1-3] ‘Student en Anti-fascisme’; op 5 maart 1936 hield hij voor het A.F.S.C. een lezing, getiteld ‘De Europese heldenkermis’ naar La kermesse héroïque van Jacq. Feyder. N.a.v. de vertoning van deze film in Den Haag veroorzaakte de N.S.B. relletjes. Voorzitter van het comité was de rechten-student W. Weissglas (zie Bw TB-DP 3, p. 319-320, 323, 324 e.v.). Voorts publiceerde F. Coenen ‘Fascisme en studenten’ in De sleutel 1 (1935) 2 (november), p. 14. Greshoff en Marsman leverden geen bijdragen aan het blad.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie