E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 10 november 1935

Parijs, 10 November

Beste Jan,

Dat was een droevig bericht. Ik had me zooveel voorgesteld van je wederzien met van Eyck, die toch werkelijk een erg sympathiek iemand is. - De briefkaart van Gossaert vind ik ook zoo aardig. Wel de echte ‘deftige Hollander’, maar wat hij o.a. over je gedichten zegt, strekt hem tot eer! En al houdt hij ervan om een bepaalde kant, dat die kant er is, is toch prettig, en het oordeel van een Gossaert is op ieder gebied toch zeker heel wat meer waard dan dat van een pseudo-klassikus als bolle Ton.

De brief van Vestdijk over het accepteeren van Gr. Nederland's redacteurschap zag en las ik nooit; de laatste nrs. van het dossier dat ik zag waren jouw brieven aan hem, of je dubbelbrief, liever gezegd, waarin hij werd ‘gevraagd’.

Je schrijven over Eva Raedt is ook een dubbelbrief, want tegen het eind doe je alles nog eens dunnetjes over; als Coenen het nu nog niet begrijpt, is hij zichzelf waardig.

Ik kreeg revisie van Nijgh en Van Ditmar, zoodat het er dus serieus naar uitziet dat mijn bloknootjes althans in 't Nov.-nr. zullen compareeren.3922 Boucher marcheert voor een boekje van ± 8 vel.3923 De vraag is nu maar hoe groot of hoe klein zijn bladspiegel is. Ik heb de heele copy nog eens nagezien en ga er niet nogmaals in schiften; ik geef hem dus gewoon het begin en hij gaat door tot de 8 vel vol zijn. Heeft het boek eenig succes, dan wil hij volgend jaar (ik bedoel in '37) misschien wel een ‘vervolg’.3924 Anders moet ik bij een ander zoeken.

Het stuk over Vestdijk beëindigde ik gisteravond. Vandaag is Zondag, maar morgen gaat het aangeteekend naar Coenen. Het bevredigt mij niet; er staan wel juiste dingen in, maar ik heb toch te veel voor de huidige lezers van Gr. Ned. geschreven, ik kon mij van die gedachte niet losmaken. Enfin, het is 14 blzn. ms. geworden, dus ± 12 druk, denk ik. Hartelijke groeten onder ons 4, en tot nader. Steeds je

E.

P.S. Ik dènk nu Donderdag a.s. naar Bretagne te gaan, maar zéker is het niet. Toch wel véél kans op. Ik waarschuw je natuurlijk.

3922‘Blocnote klein formaat’. In Forum 4 (1935) 12 (december), p. 1208-1218.
3923Blocnote klein formaat. Den Haag: Boucher 1936. (Folemprise).
3924Graffiti, (Blocnote klein formaat), verschenen als schrift 10 (oktober) van DVB 13 (1936).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie