E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [7 november 1935]

Parijs, 7 Nov.

Beste Menno,

Dank voor het 1e nr. van De Sleutel, dat jij mij zeker hebt laten toezenden? Geef me als lid op. Zoodra ik uit Bretagne terug ben, zal ik mij ervoor spannen om Vigilance en dit samen te brengen. Maar zeg jij dien studenten, aangezien jij het contact met hen hèbt, dat ze zich aansluiten (samensmelten) met die 300 antifascistische kunstenaars van Rotterdam, met de groep van Rümke-Kramers, met alles wat maar antifascist is. We moeten het nu eenmaal van de massa hebben. Zelfs als ze gescheiden willen blijven in hun organisaties, zou er een soort centraal-comité gevormd moeten worden.

Als mijn blocnotes niet in Forum komen, zou het dan niet goed zijn om die over Abessynië en ‘Moes’ en die tegen Fernandez (panopt.) aan dit blaadje te geven? Of is het hiervoor weer te ‘onafhankelijk’?

Hoe het zij, ik zou erg graag weten waaraan ik me heb te houden wat de publicatie in Forum betreft! En afgescheiden daarvan zou ik graag het verdere gedrag van Zijlstra hooren. Ik heb je ook deze ‘coup de Jarnac’ op het laatste oogenblik voorspeld!

Schrijf me zoo spoedig mogelijk en ingeval van rotzooi, publiceer dan zoo gauw mogelijk de heele toedracht in de bladen en laten wij deze zelfde stukken dan ook in de brochure zetten. Ook Jan heeft je nu geschreven. Ik vind de ploertigheid, en die manier van ‘uitstellen’ zoo weerzinwekkend dat ik klaar ben tot alles. Wat zegt Vestdijk hiervan? Wat doet Vic? Inplaats van naar Zutfen te gaan had je misschien beter gedaan ze beiden te spreken, want Zijlstra zal zeker ook hier trachten te ‘bekokstoven’.

Ik walg ook van dit alles, maar dat is geen reden om die schoften kamp te geven! Hartelijk je

E.

P.S. - Je stuk in De Sleutel is héél goed voor dit doel. Kan je me het stuk van Kettmann niet sturen?

P.S. - Ik zal probeeren die blocnotes van 1930-'34 te doorspekken met persoonlijke anecdotes. Wat vind je van Aan de rand van de tijd, als titel? En ‘van de tijd’, of ‘van deze tijd’? Bep vindt: ‘deze tijd’.

Ik wil er een goèd boekje van maken, n'en déplaise de kolder van Nederland!

Kan je me Kettmann's heroïsch antwoord nog sturen? Zal ik erop antwoorden in volksvergaderingstijl, voor De Sleutel bijv.? Of in een droog toontje, precies constateerend wat jij bent en wat hij is?

Voor al deze dingen vind ik het vervelend zoo ver af te zitten; ik zou je beter kunnen bijstaan als ik ook in Den Haag zat. Ik zou je minder moeite bezorgen ook wat het contact betreft. En ten slotte, ik zou sommige dingen beter - want beter in het verband - kunnen zien.

Nogmaals groeten,

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie