E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 5 november 1935

Parijs, 5 Nov.

Beste Jan,

Schrijf me eens of het stukje over Guéhenno3910 niet wat te hard is. Zoo ja, zeg dan wat, stuur het mij terug (alleen die blzn.) en laat mij het verzachten.

Dank voor Vauvenargues.

Ik begin vandaag aan Vestdijk. Hoop overmorgen ermee klaar te zijn. Ga daarna naar Bretoenenland.

Nu wat fraais. Hierbij een brief van Menno3911 o.a. over Forum. Is dàt nu niet prachtig? Maar als dit gebeurt, dan moeten we, al zouden we het zelf betalen, onze brochure maken, met daarin:

1. Volledige verklaring van Menno.
2. Stuk van mij. (Verlies het niet!)
3. Stuk van jou (kalmer overzicht).
4. Stuk van Vestdijk (als hij meedoet).
5. Virginia.
6. Misschien: de ‘katholieke’ fragmenten door mij gesignaleerd,3912 en zéker dat van Walschap; maar liefst alles. Er is trouwens nog wel meer, geloof ik.

Laten die sloebers er dàn ook alle plezier van hebben dat ze krijgen kunnen. - Stel je met Menno in verbinding. De brochure moet verspreid worden in België in Holland, maar vooral in Holland. Weet je een uitgever ervoor? Boucher? Jij bent de meest practische in deze aangelegenheden.

Hartelijke groeten van je

E.

3910In ‘Verdediging der cultuur II’. In GN 34 (1936) 2 (februari), p. 175-178 (Vw 5, p. 86-89).
3911Zie Bw TB-DP 3, p. 314-317. Brief van 3 november 1935 (866).
3912Zie Vw 6, p. 638.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie