E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Parijs, 5 november 1935

Beste Freddy,

Hierbij de brief van je broer terug.3909 Hij lijkt mij een èrg sympathieke kerel, eenvoudig, en lucider dan hij zelf denkt. Het is jammer dat ik hem nooit ontmoette vóór zijn vertrek naar Indië.

Ik zou je naar aanl. van zijn brief een heeleboel kunnen schrijven, en wachtte daarom een paar dagen. Maar ik vind gewoon den tijd niet; er is weer van alles te doen in deze dagen, en allerlei haastwerkjes zijn erbij, dus...

hartelijk gegroet door je

EdP.

Parijs, 5 Nov. '35

3909R.J.C. Batten, die F.E.A. Batten over Het land van herkomst had geschreven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie