E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Parijs, 29 oktober 1935

Parijs, Dinsdagavond.

Beste Freddy,

Heel kort, vanwege geen tijd. Over al die indotaaltjes en kalffjes kan ik niet schrijven.3897

Dank voor kiekjes,3898 portret van stiefzusters was er niet bij.

Stapel zal ik probeeren te lezen, anders ongelezen retour. Ik ken dezen Stapel wel, ook zijn indische geschiedenis,3899 die inderdaad vlot, maar flink oppervlakkig is.*

Het boek van Van de Wall3901 - zelf een volslagen rund - zou ik willen zien om de foto's. Hoe is de titel en waar is het uitgegeven? Wat is de prijs?

Schrijf me eens de droom van je moeder, na Land v.H.; dat vind ik interessanter dan al die kalfhistories! En wat als cadeau? Kroepoek bv., maar niet te veel; en hoe krijg je het hier? Doe het maar niet; het geeft maar allerlei last met de douane; ik heb er niets geen plezier van als ik ervoor naar het Gare du Nord zou moeten bv.

Toch veel dank aan je moeder voor de lieve bedoeling.

Rudie heeft je zeker al gezegd dat we het ‘gemeneer’ hebben afgeschreven, en dit geldt ook voor jou natuurlijk.

Met hartelijke groeten, ook van mijn vrouw Bep,

je EdP.

3902 Daarnet kwamen de ‘zusjes’. Ik stuur nu alles in één enveloppe terug.

3897Batten bereidde een scriptie voor over de taal der Indo-Europeanen en vroeg DP naar gegevens, onder meer naar een studie van S. Kalff.
3898Van A.E. Batten te Batavia.
3899Geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Amsterdam 1930.
*Mevr. Fruin-Mees,3900 helaas onaf, was, voor de 2 verschenen deelen, héél wat beter.
3900W. Fruin-Mees, Geschiedenis van Java. 2e druk. Weltevreden 1922. 2 delen.
3901V.I. van de Wall, Indische landhuizen en hun geschiedenis. 2e druk. Batavia 1932.
3902Achterop de envelop.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie