E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 11 juli 1935

Parijs, 11 Juli.

Beste Jan,

Ik heb Vestdijk geschreven dat ik met hem heb afgedaan, en Menno dat hij mij is tegengevallen; ik heb verder gezegd dat ik geen medewerker van Forum meer wil zijn. Henny schijnt al beloftes te hebben gedaan aan Menno en Vestdijk, nog vóór hij wist hoe de zaak precies in elkaar zat. Hij vraagt mij nu om terwille van hem te blijven; ik heb hem gezegd dat het komisch wordt als hij mij vraagt te blijven terwijl ik hem vraag om er niet in te gaan; in ieder geval heb ik èn voor jou èn voor mijzelf nogmaals neen gezegd.

De zaak zit zoo: dat Henny en Menno (van Vestdijk praat ik niet eens) coûte que coûte dat tijdschrift als laatste ‘bolwerk’ van ons willen houden, en dat wij niet gelooven aan een karakterloos ‘bolwerk’ onder contrôle van vlaamsche katholieken. Daar wringt hem de schoen. Maar hoe dan ook, ik schrijf liever heelemaal niet meer, dan in dit tijdschrift.

Schrijf er maar geen wilde brieven over, want de mijne zijn al scherp genoeg. En zeker niet aan Henny, die tenslotte verreweg de onschuldigste is. Menno is mij in dit bedrijf erg tegengevallen; hij heeft geit en kool willen sparen, in alle oprechtheid (dat neem ik aan), maar hij heeft jou en mij er niet minder om laten vallen. Ik heb hem dit geschreven, waar hij ontsticht over is, maar, welke zijn bedoelingen ook mogen zijn, ik kan dit feit niet anders zien dan zoo.

Ik schrijf er nu niet langer over, want mijn houding is beslist, en tenslotte is dat voor mij toch het voornaamste. Misschien zul jij in dit geval toegeven dat mijn ‘karakterbetoonerij’ - die jij soms zoo haat, of althans afkeurt - soms verkwikkelijker kan zijn dan het ‘begrijpen’ waar Menno nu blijk van geeft. De solidariteit tusschen jou en mij is tenminste het eenige plezier dat ik beleef in dit rotgeval.

Verder gaat alles best, al wordt er een putsch verwacht voor 14 juli a.s.

Hartelijke groeten onder ons allen, een hand van je

E.

Die insecten bij je thuis lijken mij heel erg en Bep een ramp erger dan het fascisme, maar misschien lukt de defensie hier toch nog? In ieder geval couraazje gewenscht ende dispereert niet; het is altijd minder erg dan de infectie van het bolwerk Forum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie