E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 12 juli 1935

Parijs, 12 Juli.

Beste Jan,

Menno heeft Zijlstra nu gezegd dat hij niet alleen 1 jan. '36 aftrad, maar zich solidair met ons verklaarde en geen medewerker meer wilde zijn. Aan Vic (die met vacantie is) heeft hij geschreven dat jij en ik niet meer mee zullen werken, en hij verwacht dat Vic nu ook coûte que coûte Virginia zal willen plaatsen. Kortom, er is heel veel kans op dat het oude programma wordt uitgevoerd. En Henny zonder ons verdomt het natuurlijk ook.

Menno schreef mij vandaag dat hij mij verkeerd begrepen had.3813 Hij dacht dat, als hij uittrad, de rest ons niet schelen kon. Wij moeten wel erg onduidelijk zijn geweest (ik althans, die hem zoowat 4 ×, per brief en mondeling, gezegd heb dat ik uit Forum ging als Virginia niet geplaatst werd), maar er is geen reden om aan te nemen dat hij hierin niet te goeder trouw is.

Schrijf hem nu, als je het nog niet deed, hoe jij alles begrepen hebt. Het ging toch ook voor jou, altijd, om het feit dat de roomsche contrôle zijn zin niet kreeg, en niet om het feit dat Menno zou aftreden. Als Menno was afgetreden, gewoon omdat hij er genoeg van had, zou ik het uitstekend vinden dat Henny zijn plaats innam (ik heb dit zelfs aangeraden!). Maar niet na een nederlaag tegen de roomsche makkers (er ontbreekt een s, geloof ik).

Hartelijke groeten van je

E.

3813Zie Bw TB-DP 3, p. 255-257. Brief van 11 juli 1935 (nr. 825).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie