E. du Perron
aan
H. Marsman

Parijs, 11 juli 1935

Parijs, 11 Juli.

Beste Henny,

Vóór alles die Forum-historie. Ik heb inderdaad èn Menno èn Vestdijk geschreven, en de zaak is voor mij beslist. Menno heeft Greshoff en mij, na alles wat wij hierover besproken hebben, laatst in Parijs nog, en wetende hoè wij op hem rekenden om in geen geval de katholieken hun zin te geven,* doodgewoon laten vallen. Wat zijn bedoelingen zijn geweest, gaat me tenslotte niet aan; maar van verder meewerken aan Forum is èn voor Greshoff èn voor mij geen sprake. Het wordt bovendien wat komisch als ik jou vraag om je solidair met mij te verklaren tegen de verrottenis en je mij dan vraagt om hetzelfde met jou te doen vóór hetzelfde. Laat ons er niet verder over praten. De zaak heeft mij zeer gegriefd, en Menno is mij zeer tegengevallen. Ik ben verder bereid om alle oprechtheid aan te nemen die hij wenscht en zal mij met hem niet brouilleeren. Maar ik voor mij zou liever heelemaal niet meer schrijven dan in dit karakterlooze gedoe mee te schipperen. Dit schijnt erg ‘imperialistisch’ van me te zijn; het zij zoo, of het heete zoo.

Vestdijk is voor mij een flapdrol, met wie ik geen enkele relatie meer wil. Dit staat geheel buiten de Forum-historie, waarin vooral Menno mij heeft teleurgesteld. (Van Vestdijk en Vic verwachtte ik niet anders.)

* * *

Wat die bundel betreft, ik heb je toch gezegd dat ik tot het uiterste eraan zou werken? Ik zal alles doen war je mij vraagt; maar vmdl. zullen we van Stort tòch Het Vaderschap van Paul Hooz nemen. Wil je me de adressen van Van Wessem en van Jeanne van Schaïk geven, anders kan ik die dingen niet terugzenden.

Is het zoo socialistisch als ik zeg dat iemand niet tegen de bevrijding van het proletariaat kan zijn? In dat geval ben ik sinds ik denken kon socialist. En om dezelfde reden is Vigilance wèl antifascistisch, maar niet anticommunistisch. Het antifascisme is het eenige positieve in het programma ook van het Front Commun hier; als het fascisme overwonnen wordt, spat de boel wel weer uiteen, maar het communisme heeft hier zeker maar een héél geringe kans, en in Holland ook.

Ik ga Internaat en Huwelijk ook lezen; ik heb ze nu hier. Kan je me die Elzevieren met Blijstra erin opsturen, dan lees ik het nog pour acquit de conscience. Als je De Slaaf beter vindt dan Lachgas, laat ons het dan plaatsen, ook als Last die veranderingen niet aanbrengt. Tenslotte zijn dat details, en werkelijk goed wordt het toch niet - van gehalte, bedoel ik.

‘Coudres’ zijn ‘hazelaars’; de rest is nu gemakkelijk genoeg.

Schrijf me niet meer over Forum. Ik vind alles beter dan een karakterloos bolwerk, en jij in Forum, nà de overwinning van katholiek Vlaanderen tusschen de sterke en betrouwbare figuren Vestdijk en Van Vriesland is voor mij, ik schreef het je al, een paskwil. Tienmaal liever Groot-Nederland, dat tenminste in zijn soort eerlijk is en in ieder geval niet onder roomsche contrôle staat. Forum is voor mij een hypocriet tijdschrift en, gegeven het verleden, antipathiek. Als Gr. en ik onmogelijk zijn omdat we de voordeelen niet willen begrijpen, dan zij het zoo, maar de vriendschap voor ons is hier: de rotzooi te laten barsten en niet meer in dat schuitje te gaan.

Hartelijke groeten, ook van Bep en aan Rien.

Je E.

*hij was zelf hierover zoo positief als het maar eenigszins kon!
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie