E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 9 juli 1935

Parijs, 9 Juli.

Beste Jan,

Hierbij - ook voor Arthur, als het hem interesseert - de stukken over het Congres. Je briefk. aan Bep zal ik aan Gino doorgeven, die dat stuk op zijn geweten heeft; hij lost ons soms af, d.w.z. Bep, als hij toevallig iets gezien heeft en Bep niet weg kan vanwege het Alijntje. Gelukkig doet het er geen bal toe wat over deze hooge kunst wordt afgeleuterd. Shakespeare op tooneel is toch altijd nog griezeliger dan de kwibus Passeur.3806 - Later meer. Hart. groeten voor allemaal van ons 2,

je E.

Van veel meer gewicht dan deze Passeur-kwestie is, dat Vestdijk (die natuurlijk ook wèl in de Mij v. Letterlullen gaat) en Vic besloten hebben Virginia nièt in Forum te zetten; Menno gaat er aan het eind v/h jaar uit, maar heeft zich maar heel zwak verweerd en denkt erover Forum door te laten gaan met Henny in zijn plaats. Ik heb Vestdijk geschreven dat ik niets meer met hem te doen wil hebben als hij in de Mij gaat, en aan Menno dat ik van nu af ophoud aan Forum mee te werken als de katholieken hun zin krijgen. Henny heb ik gezegd om te bedanken. Ik weet niet wat ervan komt, maar voor mij heeft Forum nu voorgoed afgedaan. Zou je Menno niet schrijven dat ook jij van alle verdere medewerking afziet? Ik ben misselijk van dit heele gemodder omderwille van de karakterlooze streberij van Vestdijk.

3806Pseudoniem van Etienne Morin (1899-1966), Frans toneelschrijver en scenarioschrijver voor films.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie