E. du Perron
aan
S. Vestdijk3805: Parijs, 7 juli 1935

Parijs, 16 Juli.

Beste Simon,

Als je sinds jaren in de Mij van Letterkunde had getroond, dan zou ik van je verwacht hebben dat je er nu voor bedankt zou hebben. Dat je er nu ingaat, is voor mij kortweg van een weerzinwekkende karakterloosheid. Indertijd vond je Julien Sorel zoo antipathiek; maar met dergelijke middelen om ‘er te komen’ word je een Julien Sorel in het groezelige.

Wat Marsman je hierover gezegd heeft is van geen belang, dat kan een kind begrijpen. Iedereen zou, in de plaats van Marsman, zoo gesproken hebben.

Bovendien, laat ik er geen lange uitleg over geven. Je begrijpt het, of niet. Eén ding dus: als je met dat vee in de stal gaat, wil mij dan niet langer als vriend beschouwen. Je wint misschien bij de ruil...

Een ander stuitend gebrek aan karakter is de trap die jullie je als holl. redactie van Forum door de vlaamsche katholieken laat welgevallen. Ook hierover kan ik kort zijn: als Virginia niet wordt geplaatst, heb ik opgehouden medewerker van Forum te zijn, van heden af.

Met beste groeten,

Eddy

Hierbij afschrift van de brief aan V.

Graag terug.

3805Dit door DP gemaakte afschrift is aangetroffen in de nalatenschap van M. ter Braak. Zie Bw TB-DP 3, p. 237 en p. 242.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie