E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 24 oktober 1934

Parijs, 24 October

Beste Jan,

Le Moine is een oud boek van Lewis, bewerkt door den volslagen idioot Artaud. Niets voor jou, die zelfs geen detective-verhalen lezen kan.

Pallante's3383 boeken zijn ook vrijwel onleesbaar. Zeer intelligent en met voortreffelijk gekozen citaten, maar terne en schoolsch ge-schreven, absoluut dissertaties van de eerste tot de laatste. Bovendien nu ‘verouderd’.

Het portret lijkt niets. Hij lijkt daar niet alleen op Hindenburg, maar ook op André de Ridder.

Wat een drama deze man heeft gehad staat niet in deze souvenirs, maar wel in den komenden roman, waar hij Cripure heet.

De afgezant van De Groene was hier,3384 maar kondigde zich aan als ‘oude kennis’ van Bep, verwonderd haar man nog niet ontmoet te hebben, willende lunchen, enz. Als hij gewoon gezegd had dat hij ons adres van jou had en over De Groene wou praten had ik hem ontmoet. Nu heeft Bep geschreven dat we een week-end weg moesten. Ik houd niets van dat soort manieren, en als ik hem had moeten antwoorden, had ik gewoon gezegd dat ik geen tijd had.

Bovendien, die regeneratie van De Groene3385 lijkt mij ook nu kul. Over welke medewerkers beschikt een Holl. Marianne? Marianne zelf is al een kutblad, maar een Holl. Marianne? Dat valt toch op Scholte en Helman terug als beste krachten. En wie is deze mijnheer Dijkstra, die zoo als regenerator moet functioneeren???

Ik werk aan Ducroo voor het oogenblik en heb schijt aan de rest.

Vanaf 12 Nov. a.s. ga ik hier op een perzische cursus. En als ik perzisch ken, over 2 jaar, en ook mijn volgend boek af heb, ga ik naar Perzië, you'll see that.

Zuiderzee ook gelezen. Niet onaardig, en daarmee uit. Ik heb Last gisteravond hier hooren praten, naast Gide, Malraux, Ehrenburg, etc. Een fraaie avond!

Je laatste berichten waren beroerd. Ik hoop van harte dat dit alles zich wijzigt en dat je in Holland misschien iets vindt. Kan Meulenhoff je niet wat goeds bezorgen? Of Querido? ga hem eens zien.

Schrijf me gauw weer eens, ook als ik niet direct antwoord, door de schrijverij. Veel liefs voor Agatha-Christina ook van Elisabeth de Roos.

Je E.

Wàt heeft die oudeheer Frans gezegd, dat mij zoo uit het hart gegrepen zou zijn? Waarom vertel je me er dat niet bij, binnenvetter?!

3383Georges Palante, Frans filosoof en leermeester van Louis Guilloux stond model voor Cripure, hoofdfiguur in Guilloux' Le sang noir (1935).
3384Mogelijk R. Dijkstra, redacteur van De telegraaf en later directeur van De groene Amsterdammer of IJge Foppema, redaktie-secretaris van De groene.
3385Vanaf de aflevering van 3 november verscheen De groene Amsterdammer, met een andere omslag. Op 10 november werd Th.Moussault in de redaktie opgenomen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie