E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Parijs, 24 oktober 1934

Parijs, Woensdag.

Beste Freddy,

Dank voor brief en voor de prachtige foto's3380. Mag ik die een tijdje houden? ze zijn werkelijk frappant. Arme kleine Edy toch!

Over die geschiedenis met Annie3381 moet ik je ernstig onderhouden als we elkaar eens terugzien. Ik heb nl. later iets gehoord dat een absoluut nieuw licht werpt op de oorzaak van haar dood.

Kan je mij het adres van Edy nog eens opgeven?

W.v.R. zal ik eerstdaags schrijven. Zijn brief was heel aardig, ofschoon ik niet goed begrijp waaròm dat boek3382 hem zoo heeft doen ‘trillen’, enz. Kan je dat voor me te weten komen; want het interesseert me erg, maar hij zal het jou beter en precieser zeggen dan mij. Ik heb het gevoel dat alle buitenstaanders dit boek beschouwen als ‘vakliteratuur’; d.w.z. zooals wij de dissertatie van een medicus zouden inkijken. Een paar ‘gewone’ lezers aan wie ik een ex. moest zenden, reageerden alleraardigst; één schreef dat hij mij dankte voor mijn roman, die hij spoedig hoopte in te zien. De anderen hoopten ook op spoedig, maar lieten zich minder gedecideerd uit over den aard van het werk. Wat iemand als W.v.R. er dus precies in ziet, zou ik erg graag weten, mits hij het eerlijk zegt en niet denkt dat hij kunstenaars op een soort kunstjargon moet onthalen. Tracht het dus te weten te komen, zonder hèm te gaan voorzeggen wat hij ervan denken moet, waar je natuurlijk als ‘ingewijde’ direct toe komt! Zijn indrukken te vergelijken met die van Rudie en jou is natuurlijk onzin, jullie waren altijd verlangende naar iets, dat voor hem bijzaak blijft, hoe graag hij ook leest, enz.

Ik hoop hem eens in Parijs te zien, want hij lijkt mij heel aardig.

Hartelijke groeten van je

EdP.

Over ter Braak en je ‘novelle’ kunnen we ook beter praten. Je kan het heele ding nu ook nog eens naar Greshoff sturen, voor je een fragment ervan aan Forum geeft.

3380Een serie foto's van de zesjarige Edy Batten (Arthur Hille uit Het land van herkomst) in de monoloog De zakkenroller tijdens een avond van de amateurtoneelvereniging te Batavia. Verg. Vw 2, p. 375-376.
3381Batten had op 5 juni 1932 het overlijden meegedeeld van Annie Batten-Rijpstra, echtgenote van DP's jeugdvriend en Battens neef Edy Batten. Nu schreef Batten, dat zij volgens een specialist door haar man met syphilis was besmet, en aan de gevolgen daarvan was gestorven.
3382De smalle mens.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie