E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 26 oktober 1934

Parijs, Vrijdag.

Beste Jan,

Je moet absoluut lezen het nr. 13-14 (Sept. Oct.34) van Commune (6 frs.) uitg. Rue Racine 24, Parijs. Je vindt daarin allerlei stukken, gesproken of geschreven gedurende het Congres in Moskou. De stap naar de ‘vrijheid’, daar gedaan, is enorm; zou zeker niet zoo groot geweest zijn zonder de boekverbranding en de rest v/h fascisme in Duitschland, maar soit. Lees alles en schrijf er een mooi, flink stuk over, desnoods met al je ‘tegens’, in Gr. Ned.3386 Jij en ik, en Menno en oude Frans, staan er trouwens broederlijk in, op blz. 85, in het rapport over les Pays-Bas, uitgebracht door Jef Last.

Hartelijk je

E.

Dit Congres is DE literaire wereldgebeurtenis, dat staat boven alle twijfel vast, hoeveel je ook nog tegen hebben kan. Vooral Gorky ouwehoert hier en daar nog héél zwààr.

3386DP schreef zelf over het eerste congres van communistische schrijvers, gehouden in augustus 1934 te Moskou, ‘Verdediging der kultuur’ in GN 34 (1936) 1 (januari), p. 66-79 en 2 (februari), p. 167-181 (Vw 5, p. 51-61 en 77-92). In datzelfde artikel behandelde DP het internationale schrijverscongres, dat in juni 1935 te Parijs plaatsvond.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie