E. du Perron
aan
H. Mayer

Parijs, 16 mei 1934

Parijs, Woensdag.

Beste Henri,

Blij dat je terug bent, dat vereenvoudigt de betrekkingen! Ja, ik kreeg je briefkaart uit Italia, maar eerst later. Wat de boeken betreft, ik kan niet naar Holland, dus wil je ze zenden. Ik neem in ieder geval van Eck3204 en of Stapel3205 of Krom.3206 Dit laatste zal voor mij fl.15. moeten kosten, want ik behoor natuurlijk niet tot ‘de leden’ (van wàt???)

Ducroo in Gr.Ned. bevalt mij niet, geeft een verkeerde indruk, geloof ik, al is het element dat jij bedoelt zeker niet afwezig. Maar het boek is totaal anders, omdat het niet alleen uit herinneringen bestaat, er is een ander gebied naast, en daarvan verschijnt geen enkel fragment in de tijdschriften.

Ben je blij of bedroefd om weer in Holland te zijn?

Geef me nog nader op of ik fl.15. voor Krom moet betalen dan wel - door een handige zet van jou bv. - voor ‘lid’ kan doorgaan.

Hartelijke groeten van je

E.

3204R. van Eck, Luctor et emergo, of de geschiedenis der Nederlanders in de Oost-Indische archipel. Zwolle 1897-1899. 2 dln.
3205F.W. Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Amsterdam 1930.
3206N.J. Krom, Hindoe-Javaansche geschiedenis. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië, met ondersteuning van de Ned.-Indische regeering. 's-Gravenhage 19312.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie