E. du Perron
aan
H. Mayer

Parijs, 3 oktober 19343347

Parijs, Zaterdag.

Beste Henri, Kan je me een ingen. ex. zenden van de Ethica van Spinoza (in de W.B. of in een andere vertaling als die beter is)? Dan nog iets. In het teruggezonden boek Luctor et Emergo van R.v. Eck komt een poëzie voor (wschl. van dezen heer zelf), daar waar de Hollanders Java aan de Engelschen verliezen, dus ± 1811. Je vindt het gemakkelijk, zou je deze poëzie nauwkeurig voor me willen (laten) overtypen en me omgaand sturen? Bij voorbaat veel dank. Hart. gr. van steeds je

E.

P.S.: Zend me ook Gedachten van Marcus Aurelius.

3347Prentbriefkaart: foto van het Parijse stadhuis.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie