E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 15 mei 1934

Parijs, 15 Mei.

 

Zeer geachte heer Endt,

Hierbij een brief van Parry, den photograaf, dien ik voor mijn vertrek nr Grenoble geschreven had, omdat ik maar geen antwoord kreeg over den prijs van die photo. Ik vond dit briefje, met uw schrijven en een heeleboel meer, gisteravond bij thuiskomst. - Het beste is dat u hem die 50 frs. dan maar direct toezendt, niet?

Voor de inleiding zal ik zorgen. U hebt die vóór 1 Juni, vertaald en wel, dat is afgesproken.

Hierbij uw papier met de laatste aanteekeningen.

Ik ga nu mijn laatste blzn. toetsen aan de ‘commercieele inlichtingen’ die ik hier ook op me vond wachten en stuur u dan alles toe - wschl. gelijk hiermee. Op uw laatste contrôle reken ik dan erg. Dank.

Het geld dat ik krijg, vroeg ik u al aan mijn schoonvader te willen zenden. Als ik er een papier voor moet teekenen, stuurt u mij dat natuurlijk.

Ik laat het nu hierbij, omdat ik van allerlei te doen heb. Vriendelijke groeten en steeds hoogachtend

uw dw. EduPerron

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie