E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 22 april 1934

Geachte Heer Endt,

Malraux heeft mij de voorrede beloofd - als er geen haast bij is. Wanneer moet u die uiterlijk hebben? Hij zal de politieke situatie erin aangeven.

Het portret is besteld. Misschien moet ik het u in rekening brengen, omdat het een ex. is dat van den photograaf moet komen en dat ik niet (als de 2 vorige) uit een portefeuille bij M. zelf kon halen. Maar erg duur zal het zeker niet zijn.

‘Chefs de ghilde’ heb ik met M. besproken: bedoeld worden hoofden, leiders, presidenten van vakvereenigingen (corporations); maar in China wordt het middeleeuwsche woord hier gebruikt. Hij zou dus ‘gildehoofden, gildeleiders’ prefereeren. Maakt u ervan wat u wilt, de zaak is van geen belang. Maar bedrijfsleiders zijn het dus niet.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend,

EduPerron

Parijs, 22 April.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie