E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 20 april 1934

Parijs, 20 April.

Zeer geachte Heer Endt,

Het geval met dat lijstje is inderdaad nogal gek.3163 Zou u mij nu het lijstje terug willen sturen, als u het nog hebt, opdat ik bij de correctie van de proeven die passages nog extra-goed naga. En als u mij andere te signaleeren hebt, graag. Dingen als ‘Clappique, hij ook’, kunt u zelf, als u ze onder het lezen ziet, natuurlijk gerust verbeteren.

Het portret zal ik nu voor u zien te krijgen. Mocht Malraux geen tijd hebben voor die inleiding, dan kan ik met gegevens en aanteekeningen van hem altijd nog een korte verklaring van de situatie maken, zooals ook in de Holl. vertaling van Les Conquérants staat. Allerlei menschen die het boek heel goed lezen, (niet als historisch werk of zoo), beklagen zich er toch over dat ze zoo'n last hebben met het situeeren van de politieke handeling.

Het schrappen van de noot over ‘to kidnap’ is uitstekend. Met ‘captains of industry’ kan ik me maar half vereenigen. Waarom is voor die term niet een goed Hollandsch equivalent te vinden? desnoods ‘industrie-kapiteins’ tusschen aanhalingsteekens? Ik zal er nog over denken.

De ‘chefs de ghilde’ zal ik ook nog nader verifieeren; ik heb ze opgeteekend.

Met vriendelijke groeten, gaarne uw dw.

EduPerron

3163Op DP's brief van 11 april (2038) had Endt geantwoord dat hij DP zijn eigen vertalingen ter controle had voorgelegd, en niet, zoals DP dacht, Endts voorstellen ter verbetering. Op 23 april zou Endt schrijven dat het geval nog gecompliceerder was: door een misverstand had zijn secretaresse de bewuste passages gecorrigeerd en aan DP toegezonden, die ze vervolgens weer verbeterde.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie