E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 22 april 1934

Zondag.

Beste Jan,

Heb je Politicus van Menno ontvangen? Wanneer komt je bundel3164 uit? Zijn Annie en Arthur al in Holland? Heb je een ex. van Activités, met mijn stuk erin, ontvangen? Heb je moeite voor dat blad gedaan? Heb je Die Sammlung gezien met Menno's en mijn stuk erin? (Op mijn stuk is al een protest ingekomen van den heer Defresne,3165 die woedend is over het niet noemen van Vic en Buning - zoo woedend, dat hij niet eens gemerkt heeft dat ik die generatie niet heb behandeld!)

Antwoord op al mijn vragen, s.v.p. Een nr. van Die S. kan ik je zenden, als je er nog geen hebt.

Moet je Vigny-Dorval3166 terug hebben?

Vind je het omslag van Menno's Politicus3167 niet uiterst antipathiek (genre Ehrenburg en soortgelijke mode-auteurs)? Ik schrok ervan, 'pon my faith!

Ik kan je wel betere dingen vertellen, maar heb geen tijd. Mondeling dus. Maar... van ± 3 Mei t/m 10 Mei ben ik uit Parijs. Dan is de vertaling af en gaan Bep en ik een week uitblazen: naar Grenoble, waar we meteen een brief kunnen maken over het Stendhal-museum dat daar 5 Mei geopend wordt.

Ingesloten een brief die Liepmann aan Colijn wou sturen3168 - niet zoozeer om weer terug te mogen (hoewel ook dat), alswel om de Holl. regeering zich officieel te laten uitspreken over zijn verwijdering, en zoonoodig later weer met kracht hierop terug te komen. Men heeft hem dat van verschillende zijden aangeraden en men heeft geen ongelijk. - De zaak is nu om namen te krijgen van Hollandsche schrijvers, geleerden, enz. die zijn verzoek steunen. Hij wil zich liever niet in de eerste plaats tot links-georiënteerde menschen wenden om het onpolitieke karakter van deze zaak te behouden.* Ik zond Menno een afschrift; wil jij in België het jouwe doen?

Maar dan echt - stuur me anders de brief omgaand terug, opdat ik er een andere bestemming aan geef. Zou Arthur niet mee willen doen? Graag spoedig antwoord: L. wou den brief vóór 1 Mei aan Colijn sturen. Er is dus haast bij.

Hartelijke groeten en schrijf hoe het gaat.

Je E.

3164Gedichten 1907-1934.
3165‘Zu dem Aufsatz von E. du Perron’. In Die Sammlung 1 (1934) 9 (mei), p. 508. DP's antwoord werd afgedrukt op dezelfde pagina.
3166Onbekend om welk werk over Alfred de Vigny en zijn minnares Marie Dorval het hier gaat.
3167Uitgevoerd in zwarte en rode horizontale banen, waarover met grote schuine letters de titel was gedrukt.
3168Op 15 april schreef DP aan Ter Braak: ‘De petitie van Liepmann is Joodsch kruiperig en tegelijk blufferig gesteld, en zal heel anders moeten worden voor ik eraan meedoe.’ (Bw TB-DP 2, p. 383).
*Hij is geen communist, althans absoluut niet aangesloten; nur ‘sympathiseerend’ en anti-Hitler. Heb je Das Vaterland eigenlijk wel gelezen?
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie