E. du Perron
aan
H. Mayer

Parijs, 18 februari 1934

Parijs, 18 Febr.

Beste Henri,

Dank voor de gezonden knipsels. Die duel-techniek was wel interessant, hoewel wat erg specialistisch; ik bv. zou ook graag geweten hebben welke onderbroeken Hamlet droeg of hoe zijn ontbijt precies in elkaar zat. Die heeren weten alles, en daar Hamlet zoo zoetjes aan de mensch is...

Ik wou je nu vragen mij mijn rekening te zenden, tot op heden bijgewerkt.

Wil je verder nog eens probeeren die ‘kop-uitgave’ van Multatuli3084 te pakken te krijgen? Misschien dat iemand nu een ex. beschikbaar heeft.

Heeft ir. Mussert al iets geschreven?3085 In boekvorm?

Wij verhuizen 1 Maart a.s. naar een klein appartementje waar wij weer onze eigen meubels kunnen zetten. Adres: 17 bis rue Erlanger, Paris (16e).

Ik ben verder nog steeds druk aan het vertalen. De onlusten in Parijs hebben ons zonder kogelgaten gelaten, maar wij waren toch al een beetje fier om in zoo'n bewogen sfeer te leven, tot opeens bleek dat het in het oord van Dolfuss véél mooier was!*

Hart. groeten van je

E.

P.S.3086 Kan je me een ingen. ex. sturen van Sjanghaï van Wagener? Ook van Partij Remise als het niet te duur is.* - De dictionnaire die je me gezonden hebt (van Prick van Wely3087) is een absoluut prul.

3084Verzamelde werken van Multatuli. Eerste naar tijdsorde gerangschikte uitgave, bezorgd door zijne weduwe. Amsterdam: Elsevier 1888-1889. 10 dln. En: Multatuli. Nijmegen-Arnhem: Cohen 1889-1890. 3 dln.
3085Tot op dat moment was dat nog niet het geval, zoals Mayer op 21 februari 1934 ook meedeelde.
*Wanneer komt Holland aan de beurt?
3086Dubbel onderstreept.
*Of kan ik de 2 op zicht krijgen, als ik er zeker 1 neem?
3087F.P.H. Prick van Wely stelde de bekende Engelse en Franse Kramers-woordenboeken samen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie