E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 20 januari 1934

Parijs, Zaterdagmorgen.

Beste Jan,

Als ik 60.000 frs. krijg van T.V. - na afbetaling dus van hypotheek, boetes, achterstallige belasting, etc., dan gaan daarvan nog af:

Voor Simone 10.000 frs.
Voor notarissen 10.000 frs.
Voor Herman 2.000 frs.
Voor Schoonpapa ± 30.000 frs.
  _________
Totaal ± 52.000 frs.

Ik krijg dus in handen 8.000 frs. ongeveer: fl. 575, - Maar dan sta ik schoon, en kan mij verheugen in het ongestoorde bezit van alles wat er nog uit Holland en de Brusselsche notarishanden komt.

Inderdaad, een jaartje zal ik het daarmee nog wel bolwerken; misschien zelfs langer.

Ik wil al het geld in handen hebben, niets meer ‘uitzetten’ of wat ook. Over een jaar is misschien alles gekelderd en zelfs de gulden gedaald of God weet.... Of oorlog, of revolutie, of de heele wereld verstavyskied. - Ik leef nu verder liever zonder één garantie - volgens den geest van den tijd! Ik ben bezig mij aan te passen. Als de heele erfenispret doorgemaakt is, ben ik een arme drommel onder andere arme drommels; ik hoop dan dat je verder niets meer aan me zult merken van verdwenen illuzies of soortgelijk gekanker; als de overgangsphaze voorbij is, wil ik probeeren een behoorlijk mensch in mijn nieuwe omstandigheden te worden.

Ik kreeg een aardige brief van Henny uit Spanje. Straks ga ik met Bep voor 2 dagen in een vriendelijk hotel in Bellevue, waar de omgeving mij altijd tot rust stemde. Ik wil daar tot Maandag aan niets denken, uitslapen, niets lezen, niets schrijven. Maandag ga ik dan weer met kracht aan het vertalen.

Wil je J.v.N. zeggen dat hij zooveel mogelijk afgeronde stukken3044 neemt uit Ducroo, en dat er op de een of andere manier bij moet staan dat het fragmenten uit een roman zijn? De titel mag erbij staan: Het Land van Herkomst, zooals gezegd.

Ik moet voor Die Sammlung3045 een ‘brief’ schrijven (aan Herr Klaus Mann) over de huidige generatie in de Holl. literatuur. Zij vroegen mij ook van wie een novelle te nemen. Ik raadde aan: Slau of Vestdijk, met nadruk op den laatste.

That's that. Later weer meer. Het beste, Jan, en veel dank voor alles wat je voor me deed in deze moeilijke tijden. Ook voor Atie!

Je E.

P.S. - Ik moet Pia ook nog absoluut helpen. De arme kerel heeft zich, om ons te helpen, in dat doktersboek begeven en is daaraan nu nog 22.000 frs. fr. schuldig: 17.000 aan den drukker en 5.000 aan zijn moeder. Ongeveer 1000 pop wou ik er dus als ons deel nog in bijdragen. Hij wil er niets van hooren, maar daarom juist!

3044Ter publikatie in GN.
3045‘Holländische Literatur’. In Die Sammlung 1 (1934) 8 Heft (April), p. 400-411.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie