E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Parijs, 19 januari 1934

Parijs, Vrijdagavond.

Beste Hein,

Ik zou de volgende vragen ook aan Menno kunnen stellen, maar de arme jongen is zoo druk bezig met de ‘leadings’3043 die uit hem ‘gelanceerd’ worden, dat ik geloof bij jou beter te slagen. Ik moet nl. de juiste Holl. termen hebben - ‘journalistieke en politieke’ - van de volgende dingen. (Het komt allemaal uit de Condition Humaine.)

Pistolets à crosse - dit zijn pistolen, waaraan kolven geschroefd worden, zoodat men ze schouderen kan. Dus een geweermakers-term; tenzij je door de krant ermee te maken kreeg.

vareuse - een jas die dichtgeknoopt kan worden tot den hals. Ik schreef ‘jekker’. Maar zeggen wij niet ‘attila’ of ‘tuniek’ voor zooiets? Het woordenboek dat ik hier heb, en dat zeer matig voldoet, geeft ‘hes, kiel, trui’ - alle 3 lijken mij onjuist (behalve dat ik niet precies weet wat een ‘hes’ is!)

troupes de choc (revolutionair) - gevechtstroepen?, liefst een ‘echter’ woord.

groupes de choc (het verschil tussen ‘troep’ en ‘groep’ zou ik ook willen weergeven!)

groupes de combat (het verschil tussen ‘combat’ en ‘choc’! Ik zal er Jef Last bij moeten halen!)

la direction militaire (van revolutionairen) - ‘militaire leiding’? - of heeft die een speciale naam?

l'assemblée du parti - de partijvergadering?

(partijbijeenkomst)?

un détachement de liaison - groep die de verbindingsdienst doet, tusschen de vechtende kameraden en de reserve.

positions de tir (les meilleures pos. de tir) dit is een gewone militaire term, denk ik.

la permanence (des groupes de choc) - het gebouw waar de leidende kameraden voortdurend te vinden zijn)

lampes-tempêteillustratie
met een rasterwerkje eromheen. ‘Stormlamp’?

trains d'armes - niet ‘ammunitietrein’, maar treinen met wapens erin. Een speciale naam ervoor?

Weet je verder ook hoe het houtwerk van een venster (raam) heet? Fr.: ‘barreux’. Niet ‘tralies’; eerder ‘latten’. Bedoeld worden de dwarslatten over een glazen raam; dusillustratie

Je kunt me erg goed helpen met dit soort dingen, vooral de technische termen van het revolutie- en oorlogsbedrijf. Haast is er niet bij!

Ik werk hard aan mijn vertaling, die allesbehalve vlot loopt. Het valt absoluut niet mee, deze tekst!

Later meer. Dit gaat in haast.

Geloof me hartelijk steeds je

Eddy

P.S. - Bep heeft net een ‘papier’ af voor de krant; ik doe dit dus maar in dezelfde enveloppe.

3043Op 17 januari 1934 schreef Ter Braak aan DP: ‘...de heer de Lang heeft mij (godbetert) “ontdekt” en wil mij “lanceeren”, lees: exploiteeren. De heeren zijn amerikaansch, dreinen om '“koppen” en “leadings”...’ (Bw TB-DP 2, p. 280).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie