E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 17 december 1933

Parijs, 17 December '33.

Zeer geachte Heer,3022

Uw brief bereikt mij terwijl ik op het punt sta voor eenige dagen naar België en Holland te gaan.

Zooals ik Malraux beloofde, ben ik in principe natuurlijk gaarne bereid zijn boek te vertalen; voor de condities lijkt het mij juister dat ù mij zegt wat u gewoon bent voor een werk als dit te besteden, of wat u mij aanbiedt.

Gaarne zou ik dan ook vernemen binnen hoeveel tijd u het MS. zoudt willen ontvangen. Als er haast bij is, zou ik het u in gedeelten kunnen opsturen, die u telkens meteen aan de zetterij zou kunnen doorgeven. Ik doe het zelf zoo gauw mogelijk.

Ik denk wel dat ik van Malraux gedaan kan krijgen dat hij verdere Hollandsche vertalingen van zijn werk bij u laat verschijnen, wanneer de samenwerking ditmaal naar zijn tevredenheid verloopt.

Mijn adres is tot Woensdag 20 dezer: 130 Boulevard Auguste Reyers, Schaerbeek-Brussel. Vanaf 21 tot nieuwjaar: Kon. Wilhelminalaan 19, Voorburg-Den Haag.

In afwachting van uw antwoord, hoogachtend,

EduPerron

3022Pieter Endt (1883-1936) die samen met dr. N. van Suchtelen de directie vormde van uitgeverij De Wereldbibliotheek. Endt had DP op 15 december 1933 schriftelijk uitgenodigd La condition humaine te vertalen, mede omdat uitgeverij Gallimard daarop had aangedrongen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie