E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Voorburg, 21 december 1933

Voorburg, 21 Dec.

Geachte Heer,

Met uw honorarium en voorwaarde (afleveren van het MS. vóór 1 April) ga ik geheel accoord.

Zou u mij spoedig kunnen laten weten wat u besloten hebt? Dit met het oog op andere bezigheden die ik, als ik de vertaling krijg, moet stop zetten of niet kan aannemen.

Malraux is er zeer op gesteld dat ik dit boek vertaal, omdat de Nederl. vertaling van Les Conquérants3023 veel te wenschen overliet. Zou u mij, wanneer ik het werk te doen krijg, een ex. willen zenden van uw Fakkeldragers, die mij in Hollandsche termen in de revolutiesfeer brengen kan?

Greshoff laat u de groeten terug doen. In afwachting van uw antwoord, hoogachtend,

E duPerron

E.du P.

bij Dr. J.R.B. de Roos

19 Kon. Wilhelminalaan

Voorburg-Den Haag.

3023De veroveraars. De strijd om de macht in China. Vertaald door Louis F.C. Canté, Amsterdam 1929.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie