E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 12 december 1933

Parijs, Dinsdagochtend.

Beste Jan,

Bep komt nu (vast) Zondagavond, om 10.33 Midi. Tenminste, ik geloof: Midi. Ik kom Woensdag (ik weet nog niet met welke trein) en ga zeker met je mee naar Holland, al was het om 3 uur 's morgens, als jij met mij 3e klasse reizen wil. Tout va pour le mieux; bravo bravo.

Over Gr. Ned praten we nader. Misschien kan J.v.N. mij zijn 2e ‘abonnement’ zenden, zooals ik hem tot dusver mijn 2e ‘abonn.’ van Forum zond. Het schijnt trouwens dat ik doorga met 2 nrs. te ontvangen, zoodat het een complete ruil worden kan!

Wil je J.v.N. opbellen om te vragen of hij de rest van Ducroo kan laten klaar-kloppen voor als ik in Brussel kom? Niets meer hierheen zenden, want ik stik toch al in de besognes.

Wat vervelend dat we maar zoo kort reizen (tot Roosendaal), maar das macht nichts; wir würden doch mal zusammen abfahren.

Wat is dat voor een mystificatie die Hollandsch Weekblad voor België heet?3017 Anti-fasc. propaganda? En werkelijk hoofdkwartier ten uwent? Mag ik ook een duitje in het zakje gooien.

Gisteren van John gehoord dat je vriendje Van der Borghdt van den Verwoolde ook fascist (of nazi) is; ça lui va bien.

Hart. groeten en tot ziens!

Je E.

Ik zal het in Brussel erg druk hebben, die 2 dagen.

3017Het Hollandsch weekblad verscheen vanaf 1934 onder hoofdredaktie van Greshoff.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie