E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 13 December 1933

Parijs, 13 December.

(Wààr zit je vandaag???)

Beste Jan,

Dank voor schrijven en brief van Van Hecke. Maar 1o. ik geloof niet dat ik deze leerzame, amusante en proletarisch-getinte ‘brieven’ voor Vlaamsche geesten leveren kan; 2o. kan ik er vooreerst toch niet aan denken, want ik ga nu naar Holland om te probeeren er werk te vinden, en serieus ook. (Ontmoedig me maar niet!) - Vanmorgen kregen we nl. van Bothenius Brouwer ons congé voor de Provinciale Pers. Op een redactievergadering of een andere bijeenkomst was uitgemaakt dat onze brieven niet ‘journalistiek’ genoeg waren en geen ‘voldoende waardeering’ vonden, zooals dat heet. M.a.w. ze hebben een ander, die ongetwijfeld veel grondiger journalistiek is aangelegd. Dit scheelt ons fl. 50. in de maand; het wil dus zeggen dat, als er geen geld los komt van de erfenis of Gistoux, wij vóór April uit Parijs weg moeten. Maak hier nu alsjeblieft geen menschen van de pers op opmerkzaam, die nu al zouden kunnen gaan solliciteeren bij Het Vaderland, want je kunt nooit weten of het niet op een andere manier terecht komt. Vind ik iets in Holland, dan is de oplossing natuurlijk meteen gevonden. Moèten wij naar Parijs terug, dan zal ik misschien toch nog probeeren bij Vooruit. Ik zal in Brussel Van Hecke opbellen en hem de zaak uitleggen. Wil jij dit eerder doen, dan ga je natuurlijk je gang.

Hierbij de brief van Menno terug.3018

Ik zag gisteren Coriolan3019 in de Comédie Française, een stuk waarin Hitler en Corneille elkaar omarmen, ondanks den schrijver, Villiam Chèquespire. Mijn hoofd tolt van de rotzooi die ik verwoorden moet, en mijn bewondering voor jouw capaciteit op dit gebied groeit met den dag. Saloperie, va!

Ik sprak gisteren ook een uur lang met Léautaud, die alleraardigst was. Wat een volmaakt andere wereld! Hierover mondeling. Ik moet nu Vues sur Napoléon doorvliegen voor een artikel voor Vic.

Dag dag. Bep omhelst jullie Zondag.

Steeds je E.

Ik heb het adres van P.G.v.H. niet en kan hem dus niet van hier schrijven. - O, ik merk dat jij het opgeeft, ik zal hem vanavond of morgen dus schrijven - goed!

Natuurlijk is Menno evenzeer als ik ingenomen met de benoeming van den eenen Jan naast den anderen Jan!

Het grapje van Everard Bouws is weer ‘dik in orde’, niet?3020

3018Wschl. de brief van Ter Braak aan Gr. van 26 november 1933, waarin gereageerd wordt op Greshoffs verzoening na de ruzie om Ter Braaks ‘desertie’ in de kwestie van het vakante redakteurschap van GN.
3019In ‘Twee stukken van Shakespeare’ in Het vaderland van 23 december 1933 (av.) werden Coriolanus en Richard III besproken.
3020Bouws had aan het stuk ‘Overgang’ (in Forum 2 (1933) 12 (december), p. 833-835) zijn eigen naam aan die van de overige redaktieleden toegevoegd, nadat Ter Braak de proef van dit stuk had gecorrigeerd. Er was echter afgesproken dat Bouws de redaktie zou verlaten.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie