E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 12 september 1933

Bellevue, 12 Sept.

Beste Jan,

In Godsnaam, ik heb besloten om alles toch maar te laten typen, al zou ik het geld daarvoor moeten leenen. Het gaat niet anders, ook niet met het oog op Jany. - Gelijk hiermee zend ik je dus weer een heele partij Ducroo; wil je de boel zoo gauw mogelijk laten typen? Lees het nog maar niet, ikzelf heb het niet overgelezen! Ik pees er nu doorheen; later zal ik wel zien wat ik verander, opwerk, schrap. Er staan zeker hoopen fouten in de copy; en wschl. te veel ook.

Ik moet met dit alles (Indië) klaar zijn als ik naar de provincie ga, en het valt al schrijvend niet mee. Ik zal het slot anders moeten schrijven, anders wordt die Indische jeugd op zichzelf een dik boek. Ik ben ook bang dat het op Vestdijk's roman zal gaan lijken. (Wat was dat verhaal van Vestdijk in Forum2873 goed, vond-je niet?)

Over een paar dagen stuur ik je nog een portie Indië; daarna gaan Bep en ik misschien 2 dagen naar Chantilly, met geld dat schoonpa speciaal voor dat doel gezonden heeft.* Bep heeft het hard noodig; ik ook, maar ik verlang er niet naar. Ik ben opgeslokt door Indië. Wat ik je gelijk hiermee zend is hfdst. 14, 15, 16, 17, ik ben daar aan het eind zoowat 10 jaar. Als ik je hfdst. 18, 19, 20 gestuurd heb - wat ik hoop te doen vóór we naar Chantilly gaan - ben ik zoowat 17. De laatste 4 jaren in Indië (17-21) wil ik anders doen: niet meer chronologisch of ten naastebij, maar volgens bepaalde ‘lijnen’: de erotiek, de kameraden, de twee baantjes, enz. Toch zal dat ook zoo minstens 3 hfdstn.2874 beslaan, vrees ik. Dat wordt dan alles bijeen wel 250 blzn. Indië, zooniet 300. Enfin, jij wou er heelemaal een ‘Indisch boek’ van hebben! Ik niet. Ik zal après tout verdomd blij zijn als ik weer aan Europa toe ben. Maar misschien zou ik practischer gedaan hebben met alles te verdeelen in 2 aparte deelen, elk van 300 blzn., inpl. van in één boek van misschien 600 blzn. Het is ongelooflijk, zooals de stof opwelt, als je eenmaal schrijft. Als het nu ook maar goed blijft! - ik heb me nog nooit aan zoo'n rijkvloedigheid overgeleverd.

... En wat hierna? en wat hierna? en wat hierna?

... Stukkies weer, m'neer? Over d'Artagnan, m'neer? Over Cyrano dan maar eens? Over Blessebois? Over Bittencon?2875

Of zal ik dan maar eens carrément short stories gaan leggen à la Eef, of éénacters à la Dezelfde en Anderen?

Als ik geen geld kan maken met de copy van Ducroo, voel ik mij toch vernacheld. Als Jany het niet neemt, door Pom, kan jij dan probeeren er een flink stuk van bij Coenen te loodsen? Ik stuur je dan één stel copy en je kiest en plakt zelf maar de fragmenten die je hebben wilt - of die Coenen hebben wil, qu'importe.

In October verschijnen in Forum 2 verhalen. Houd je mij op de hoogte van de avonturen van d'Artagnan in het maandschrift voor Den Haag? Als ze het daar niet hebben willen, probeer het dan toch maar in Groot-Nederland. Of zal ik het aan Het Vaderland sturen, of Vic aanbieden als feuilleton?

Stuur mij ook gauw, voor mijn persoonlijke hartespijs, je onscheidbare sonnetten.

Veel hartelijks verder van huis tot huis,

je E.

2873‘Een, twee, drie, vier, vijf’. In Forum 2 (1933) 9 (september), p. 673-684.
*Ook Slauerhoff dreigt hier te komen, wat ik op zichzelf heel aardig vind, maar wat mij gegeven de omstandigheden slecht schikt. Ik mot werken en nog eens werken, anders raak ik er uit!
2874Hfdst. 21, 22, 23 en 25 van Het land van herkomst. ‘De jonge Indischman’, ‘De maatschappij’, ‘Afscheid van Indië’ en ‘Dubbelportret van Arthur Hille’.
2875Niet geïdentificeerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie