Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Rotterdam, 12 september 1933

R'dam, 12 Sept. '33

Beste Eddy

De quaestie M-yerhold wordt steeds gecompliceerder: mijn ‘bronnen’ verzekeren mij, dat het Meyerhold met een e is! Ik heb er twee geschriften over Sovjet-Rusland op nageslagen en bovendien verklaart Otten, die Russisch kent, dat het perse met een e moet! Quid nunc? Zou je het rectificatietje nu maar niet in den ouden vorm plaatsen? Overigens: de intelligentie van Vic is die van een erudiet, een lettré, dat heb ik je vaak als mijn meening ten beste gegeven! Hij moet het van zulke ‘apercu's’ hebben (jij doet er ook aan, maar als bijzaak, dat maakt een verschil - A., die er bij staat, zegt: ‘niet altijd’, maar zij glimlacht vergevensgezind).

Hartelijk dank voor je advies. De zaak is zwaar ‘hangende’. Men konkelt in het N.R.C.-concern, en ik zal je daarvan nog vele frissche dingen kunnen vertellen, na afloop. Dit is zeker, dat Pannekoek een hart van goud is; de man beweegt hemel en aarde (in casu: redactie en directie) om mij te helpen. Hij knijpt hem ook wel belangrijk voor den tyran Scholte, maar aan alles is te merken, dat hij zijn hulp niet daarom verleent. - Dit staat vast: als ik het krijg, zal ik verdomd op moeten passen! Mijn dubbel-bestaan als leeraar is zonder twijfel gemakkelijker; maar wie weet, misschien zou ik in de krantenbeproeving mijn ‘honnêteté’ pas extra moeten beproeven. Overigens hangt ook het museumdirecteurschap nog; daarbij wordt ik door de S.D.A.P. gesteund, in den vorm van mijn schoonvader. Het is een rare boel; en op school is het zoo rustig, zoo lekker dood momenteel! Wat begin ik toch? Maar aan de andere kant, iets dwingt me het noodlot tot het uiterste uit te dagen.

Ik schreef de voorrede over Stirner (en Gide's Prétextes). Mitsgaders een stukje over Die Sammlung, dat ik maar dadelijk naar de zetterij heb gestuurd; het is kort en er zitten geen roelantsche haken aan, dunkt me, terwijl jij het er zeker mee eens bent. Het gaat voornamelijk tegen den hollen Dostojewski Wassermann. - Ik gaf Bouws ook het stuk van Thelen; als het in October niet kan, dan in November.

In Angst begonnen en weer opgehouden; Het Vaderland zit me dwars, en bovendien is het òf beroerd geschreven òf zeer beroerd vertaald (ik vermoed het laatste). Vraag eens aan Malraux, of het aan de vertaling ligt. - Musil ken ik niet!

Ingesloten photo's, die, hoop ik, de gewenschte zijn. Bestel anders nog maar na.

Volgende week waarschijnlijk vergadering met Maurice. Vandaag Bouws ter verantwoording geroepen over zijn voorstelling van zaken over het opdoeken van Forum; hij bezweert bij hoog en bij laag, dat het ‘een misverstand’ is etc. etc. Enfin - ik kan me er onmogelijk meer over opwinden, het is te lang voorbij, dit.

Tot nader. hart. gr. ook van Ant voor jullie beiden

je

Menno

Bep's artikel is ook ter zetterij. Ik hoop het er in Oct. nog in te werken.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie