E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 17 juli 1933

Bellevue, 17 Juli.

Beste Jan,

Ik overstelp je, want de Gille-affaire is nog steeds niet afgedaan. Vanmorgen kreeg ik een brief van Simone's huisheer (Shiell) om mij te zeggen dat ik 400 frs. huishuur voor Simone kan betalen inpl. van 450. Ik heb hem geschreven dat ik geen 50 frs. zou kunnen betalen, dat ik het niet meer heb. Simone zit erg met haar meubels.

Heeft Timmers je op de hoogte gehouden van de erfenis? De zegels zijn er nu af, en de inventaris is opgemaakt. Meubels getaxeerd op 44.000 frs., juweelen op 53.000. (Dit laatste lijkt mij zéér laag!) Enfin, soit ± 100.000 frs. Daarvan gaat méér dan 60.000 frs. schuld, + de huishuur, + de notarissen, en de rest wordt dan ongeveer in twee verdeeld. Resultaat wsch. nul.

Nu nog wat er van de Bank in Holland komt en misschien van die gronden in Buitenzorg. Nous verrons.

Het hoogste bod op Gistoux blijft 200.000 frs. Met de 6000 frs. hypotheekrente, die ik nu niet heb kunnen betalen, heb ik nu zeker 150.000 schuld. Bovendien is die prijs van 200.000 voor Gistoux belachelijk - denk eens aan: ± 14.000 fl.! Maar in September zal de boel wel moèten worden opgedoekt, als ik de hypotheek niet betalen kan. En hoe zou ik kunnen?

Dat is dat. - Arthur schreef mij vanmorgen, mijn brief kwam dus wel terecht. Doe daar dus geen moeite.

Wij hebben nu besloten, Bep en ik, om in October een deel van onze meubels te verkoopen, het andere deel (net genoeg voor 2 kamers of 1 groote kamer) zoolang op te bergen, en dan 2 maanden in St. Brieuc of zoo te gaan, waar ik dan hard wil werken aan Ducroo. Misschien kan Van Kampen mij dan voorschot geven, bv. 150 fl. Ons Parijsche briefwerk zetten we dan gewoon voort.

Meulenhoff vroeg de rechten voor Holland voor La Condition Humaine. Als het doorgaat en ik die vertaling krijg, houdt mij dat bezig in Augustus en September. Anders heb ik allerlei plannen: o.a. levensbeschrijvingen van curieuze personages. Ik begin met Blessebois - de documenten liggen hier al, bezorgd door Pia. Daarna: Morès, Raousset-Boulbon en Spada!2804 Pia kent allerlei andere types, o.a. een Engelschman, zich noemende Psalmanazar! De vraag is nu maar: waar krijg ik ze geplaatst? - Kan je voor mij informeeren? Wat komt in aanmerking?

Kan je mij het stuk over Mayréna2805 bezorgen dat indertijd in De Holl. Revue heeft gestaan? (In 1928 of '29.) Ik kan dat dan ook nog opwerken. - Mijn bedoeling is om later al deze stukken te bundelen; dààrvoor vindt men in Holland wel een uitgever, denk ik. Ik doe er dan portretten bij. - Die Mayréna is van belang voor mij.

Vergeet dit dus niet: als je het zelf niet meer hebt, schrijf dan omgaand aan Campert.

Kan je mij de adressen opgeven van die bladen vol pit en goede smaak, geheeten: De Favoriet, Astra en Nova? Misschien kan ik voor die menschen ook wat verhaaltjes vertalen. Of illustraties maken. - Ik wil nu maar van alles probeeren. Kan iemand mij een paar van die nummers gratis bezorgen? Te leen desnoods, ik stuur ze graag omgaand terug!

Wil Groot-Nederland eventueel fragmenten van Ducroo plaatsen? Of De Gids? - Forum wordt opgedoekt, zooals je weet. - Ik wou graag spoedig een lange brief van je hebben met berichten, ook over Aty en jezelf. Veel liefs van Bep en van je

E.

2804Deze stukken werden door D.P. niet gepubliceerd. Pierre Corneille Blessebois (± 1646-1700?) was dichter en romancier. George Psalmanazar (1679-1763) wendde voor op Formosa te zijn geboren, en schreef daar diverse boeken over.
2805Onder het ps. A.L. van Kuyck publiceerde DP in De Hollandsche revue 34 (1929) p. 275-278 en 345-350 ‘Een vreemdsoortig avonturier. Marie I, koning der Sedangs’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie