E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 23 april 1933

Bellevue, Zondag.

Beste Jan,

Is T.V. al in Brussel terug? Zoo ja, zou je hem ingesloten papieren willen geven of zenden en hem vragen wat ik doen moet. Hij kan mij zelf schrijven of jou laten schrijven. Moet ik die cijfers zoomaar onderteekenen? Die Herman is prachtig, als advocaat! Enfin, vraag T.V. wat hij ervan denkt. Als ik het teekenen moet, zend mij het papier dan terug.

Schilt schreef daarnet aan Bep dat hij het voorstel van fl. 10. per brief (van gemiddeld 1 kolom) aanneemt. Dus zijn we nog niet van elkaar af!

Bep heeft een vervelend gevalletje gehad. We kregen 131 pop van de N.R.C., maar per crossed chèque, en daar we dat zóó nooit kunnen innen, heeft ze het ding teruggestuurd. Maar op weg naar Parijs viel het uit een boek waarin het zat; d.w.z. de enveloppe. Als een eerlijk iemand die vindt en gewoon op de post doet, is alles in orde. Maar in ieder geval hebben we de Bank in Holland gewaarschuwd om niet uit te betalen bij een poging tot inning. De chèque is wel crossed en op naam van Bep, maar je kan nooit weten wat ze probeeren. Zulke vervelende dingetjes krijg je ook nog af en toe. Honderden brieven hebben we in Montparnasse gepost, en als zooiets je gebeurt, is het er net een waar hommeles van komt, of althans allerlei last.

We hebben ook de N.R.C. direct geschreven.

Later meer. Hartelijk je

E.

Heeft Het Vaderland jouw voorstellen ook aangenomen?

Is deze hertaxatie van Gistoux iets voor de belasting? Moet ik het totaal van al die cijfertjes jaarlijks betalen? Kan er niet geantwoord worden dat het kasteel leeg en te koop staat, juist omdat ik geen middelen heb? - Wil je T.V. dit alles vragen?

Jan en Kees gaan morgen dus weg. Sterkte, en geniet maar van het jonggetrouwdengevoel dat nu toch een beetje terug moet komen. Geef ons het juiste adres op van de knapen; we zenden ze dan een briefkaart.

Hartelijk

je E.

Je stuk in D.G.W.2697 was eigenlijk een voortreffelijk hoofdartikel, maar juist als zoodanig misschien nuttig. Wat ‘weten’ we daarvan?

Ik heb je van alles en nog wat te vertellen, maar heb het gevoel dat brieven ontoereikend zijn.

2697‘Waar neutraliteit een ondeugd wordt’. In DGW 376 (april 1933), p. 57-58.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie