E. du Perron
aan
S. Vestdijk

Bellevue 22 april 1933

Bellevue, 22 April.

Beste Simon,

Het is een heele tijd geleden dat we elkaar het laatst schreven. Ik heb een vervelende tijd achter me; waar ik nu eigenlijk nog middenin zit! Geld verdienen met stukkies schrijven, enz. De erfenishistorie in Brussel is nog in volle gang, d.w.z. in volle stilstand, met uitzondering van de ‘geblokkeerde’ aandeelen, die allen tijd hebben om te kelderen. Voor Gistoux wordt gewerkt door een Hollander in Brussel, die als een engel voor ons verschenen is, een zekere Timmers Verhoeven, directeur van de Levensverzekering Mij Utrecht. Verder zitten we hier vast tot October en al ons gezoek naar werk - behalve stukkies schrijven - blijft vruchteloos. 's Gravesande, wiens interview met je ik vandaag las,2692 of Menno zal je misschien wel een-en-ander verteld hebben, ('s Gr. is een goede, trouwhartige kerel, vindje niet? Ik heb een zwak voor hem.) - We staan op het punt om alle relaties met Het Vaderland te verbreken, omdat ze zonder voorafgaande waarschuwing aan het afslaan zijn gegaan en ons dus bestolen hebben, en omdat verder de directeur copy verduistert, om te kunnen laten zeggen dat die over de post is weggeraakt. Erg mooi voor een verhaal, maar onbruikbaar voor samenwerking. Wat we allemaal probeeren is te lang om te vertellen, maar in afwachting van de verkoop van Gistoux vreten we een aandeel van Bep op, omdat onze schrijverij wel ‘helpen’ kan, maar meer ook niet. Vanmorgen kwam het honorarium binnen van 3 maanden werk aan de N.R.C. van ons samen (fl. 131.- dus ‘heel veel’!) Nu, het is nog niet genoeg voor één maand toelage voor Simone en Gille, die samen 2000 belg. frs., dus ± fl. 150., moeten hebben, op z'n minst (en zoolang het gààt).

Ik heb hard gewerkt aan mijn ‘roman’ - voor een groot deel herinneringen uit Indië. Van Kampen biedt me daarvoor: een voorschot van fl. 350.- Dat is een boek dat ik maar ééns schrijven kan, waar ik bijna alles van mezelf in leg en waar ik toch wel 6 maanden mee bezig zal zijn. Het is om te wanhopen, vooral door die crisis-mentaliteit bij de uitgevers. Meulenhoff is nog veel erger.

Je interview was heel aardig; van Menno hoorde ik het een en ander van je roman,2693 en ik las je verzen in Helikon.2694 Naar den roman ben ik erg benieuwd; maar ik zie hem liever op de drukproef bv., omdat jouw ‘fouten’ wschl. toch te typeerend zijn om er ‘jacht op te maken’. Ik voel er veel voor om het boek uitgebreid te bespreken als het uitkomt. - Je Emily Dickinson komt nu eindelijk in Foruma!2695 - Ik laat je door Van Kampen een ex. Uren met Coster sturen; maar er moet nog even gewacht worden, omdat ik op het laatste moment 3 blzn. ‘stellingen’ heb laten drukken, die er los in worden gelegd. Het verveelt me, al dat gezanik over de polemiek alleen, waaraan de Hollandsche kritiek (of recensie) zich wel weer zal overgeven; nu krijgen ze wat om er in ‘algemeener gedachten’ over te lullen. In het najaar verschijnt de vermeerderde en geheel omgewerkte druk van Nutteloos Verzet, en over een paar dagen Tegenonderzoek, dat ik je natuurlijk ook direct zend. Zou je daarover niet iets willen schrijven, in D.G.W. bv., inplaats van het weer door een soortement Roel Houwink te laten doen? O neen, ik bedenk daar dat het jou is opgedragen! - Maar naar aanleiding van Nutt. Verzet kan je misschien eens een stuk over mij ‘als geheel’ pennen; alleen als het je met plezier afgaat. Al die stomme criteria van de weldenkende Hollandsche letterbeoefenaren beginnen me den keel uit te hangen; ik wil wel eens een intelligent stuk over mezelf lezen, al is het doorspekt met bezwaren.

Wanneer komt Berijmd Palet uit?

Je verhalen2696 indertijd las ik niet; ik had absoluut geen tijd - het was toen nog de ergste verwarring - maar in goed vertrouwen heb ik op alles voor gezet. Al zou het niet ‘goed’ zijn, dan is het altijd ‘interessant’ genoeg. Ik verwacht van jou iets absoluut persoonlijks, Hollandsch toch in den goeden zin van het woord, een soort kruising tusschen Proust en Kafka wat de sfeer betreft. Ik ben werkelijk èrg benieuwd naar je ‘roman’, ook al vanwege wat er ‘parallel’ in is met mijn eigen ‘roman’; maar ik wil het alleen zien als het ongeveer klaar is, en dus geheel nieuw voor me komt. Ik heb er ook genoeg van om het scheppingswerk van mijn vrienden mee te maken; het bederft zooveel, niet alleen van het plezier, maar van de juistheid van je opinie bij het resultaat.

Schrijf me eens uitvoerig over jezelf; niet alleen over wat je schrijft, maar over wat je verder doet, voelt, denkt, etc.! Denk niet dat ik mijn vriendschap voor je verloren heb. Mijn eigen gewijzigde en beroerde omstandigheden zijn schuld aan den afstand, en verder vond ik die ook wel noodig na die Simone-episode waarin we dreigden te verzinken, in onze verhouding juist tot elkaar.

Hartelijke groeten van Bep ook, en een hand

van je E.

P.S. - Denk je erom dat je een ‘brief’ voor het brievennr. van Forum schrijft? (Augustus.) De mijne is klaar en ingeleverd.

2692‘Een onderhoud met S. Vestdijk’. In: DGW 376 (april 1933), p. 63-66.
2693Kind tussen vier vrouwen. Amsterdam 1972.
2694‘Sloot bij Eindhoven’, ‘Oud gerechtsgebouw’, ‘Berchtesgaden’, ‘Hochgern’, ‘De vriendin’, ‘De ongrijpbare’, ‘Vader en zoon’, ‘Straatlied’, ‘La sérénade interrompue’, ‘Semiramis’, ‘Afstand’ en ‘Een vrouw’. In: Helikon 3 (1933) 4 (april), p. 49-63.
2695‘Over de dichteres Emily Dickinson’. In Forum 2 (1933) 5 (mei), p. 340-366 en 6 (juni), p. 432-452.
2696Vestdijk publiceerde in Forum 2 (1933) 9 (september) ‘Een, twee, drie, vier, vijf’ (p. 673-684) en in 12 (december) ‘Het veer’ (p. 864-879).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie