E. du Perron
aan
S. Vestdijk

Bellevue, 8 juni 1933

Bellevue, Donderdag.

Beste Simon,

Ik haast me om op je romanvraagstuk te antwoorden. Primo: volgend jaar ben ik uit de redactie. Secundo: Dit jaar is alles wel vol, met Kaas van Elsschot en wschl. fragmenten uit Trouwen van Walschap. Wat mijn roman betreft, die wordt toch zoo dik, dat hij niet gehéél kan in Forum; ik zal daar dus zooveel mogelijk losse fragmenten van maken (waar hij zich ook erg toe leent) en die plaatsen in Gids, Forum en Gr. Nederland (ook zooveel ik kan). Jij zou, eventueel, daarnaast dus ook nog wel kunnen. Maar de vraag is of complete romans geven in het belang is van Forum. Tenslotte zal Menno met wschl. andere redacteuren dat moeten uitmaken; de proeven tot dusver, met Het verboden Rijk en Dr. Dumay vind ik niet gelukkig. Het duurt te lang, en het komt soms ook het boek zelf heelemaal niet ten goede (als bij Dumay). - Aan den anderen kant is het toch onzin, dat jij je boeken gaat schrijven op het plaatsen; je kunt nog beter de boel schrijven zooals je er zelf zin in hebt, en dan bij eventueele plaatsing sommige gedeelten schrappen of voorloopig wijzigen - à la Lawrence.

Ik vraag me af of je je niet erge illuzies aan het maken bent over het schrijverschap in Holland. Gesteld dat je even vruchtbaar bent als Couperus, èn even ‘gelust’, want dat hoort er bij, dan nog zou je maar een mager bestaan hebben als auteur alleen. Ik zeg dit niet om je te ontmoedigen, maar omdat ik er zelf in den laatsten tijd nogal veel aan gedacht heb. Je zou dan toch nog allerlei artikelen erbij moeten schrijven, of lezingen houden; tenzij je ineens een Klop op de Deur schrijft!

Over je verdere leven schrijf je niet; je bent blijkbaar totaal in beslag genomen, niet door het literatorschap in den slechten zin, maar door de literaire productie. De schrijfmachine speelt daarin zeker een voorname rol; 's Gravesande deed goed met die in het interview te zetten.

Ik schrijf op het oogenblik vele enveloppen om geld te verdienen. Het is misschien niet zóó akelig als medisch werk, maar het is ook niet bepaald van een heroïsche werking op het gemoed.

Dank voor het gezonden vaers.2761 Maar wat beteekent toch dat ‘vaster gaard’ - dat mij zoowel in Helikon als in D.G.W. puzzelde? Vaster geaard? Dan is die drukfout overal blijven staan. Er is een voet te weinig in deze regel, vandaar dat ik dit denk. - Ik ben je verder dankbaar voor de opdracht, maar hoop van harte dat ik hierom die andere, mij toegezegd, van De Opvolgster er niet bij inschiet.

Met mijn werk vlot het de laatste 10 dagen niet - ook door verschillende practische dingen voor Forum en ook weer voor de N.R.C. Ik hoop op spoedige verbetering in het speciale romanbedrijf.

Het beste. Hartelijke groeten, ook van Bep.

Je E.

Je moet maar in mijn plaats redacteur worden van Forum, met Januari a.s. Ook met het oog op je plannen is dit zeer gewenscht; maar bovendien zou ik niemand weten die er meer ‘recht’ op heeft, als het tijdschrift in het oude karakter blijven moet. Ik heb je warm aanbevolen en hoop dat je het aan zult nemen, als ze ertoe overgaan het je te vragen.

2761‘De twee vrienden’. In Verzamelde gedichten, deel III, Amsterdam etc. 1971, p. 336, luidt deze regel ‘In kalm-gelijnde jas vaster gegaard.’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie