E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 12 november 1932

Bellevue, Zaterdag.

Beste Jan,

Vanmorgen kreeg ik een brief en een briefkaart van je; ik moèt dus wel antwoorden! Het spreekt vanzelf dat ik je alleen maar dankbaar kan zijn voor alles wat je met Van K. voor me tracht te doen! Ik zend je gelijk hiermee, als aanget. drukwerk, Nutt.Verzet. Kan je Van K. (als hij voor dat boek voelt) vragen er dezelfde uitgave - althans zooveel mogelijk - van te maken als de 3 bij Sander verschenen deelen2406; - ook het plaatje zou ik er absoluut bij willen hebben. Als hij er eenig succes mee heeft, zou hij misschien de 3 andere deelen ook van Sander kunnen overnemen. De roman geef ik hem graag (àls die klaar komt!); ik verbind mij daartoe, als hij N.V. neemt. - Het beste met Coenen en bravo voor de verzoening met Mirande,2407 of liever: gefeliciteerd. - De gedichten van Van Loo zijn bij Menno of bij Bouws ‘in portefeuille’; vraag de Clowns dus aan een van die heeren. Ik schreef je hierover in mijn vorigen brief; dat heb je van al dat ‘kruisen’. Deze wapenstilstandsdag ging in Bellevue zoo rustig voorbij, dat we van de algemeene stilte precies niets gemerkt hebben. ‘Zwager Bob’ is hier voor een paar dagen, gaat Maandag weer weg. Wanneer komen de Van Schendels nu? We merken nog niets van hen en volgens de concierge zouden ze er den 10en zijn. Nu, tot later en meer. Hart. groeten, ook van Bep en aan Aty,

je E.

2406Bij gebrek aan ernst, Een voorbereiding en Mikrochaos.
2407A.F. Mirande met wie Greshoff de serie Lyriek (Zwolle 1928) samenstelde.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie