E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 10 november 1932

Bellevue, Donderdag.

Beste Jan,

Ik ben je velerlei dank verschuldigd voor alles wat je voor me deed; verder ook voor de photo's. Van Sander kreeg ik de copie van Nutt.Verzet terug (die ligt nu dus weer hier) en verder 2 brieven, die ik hierbij insluit. Stuur ze me terug. Dat stukje over Boender heb ik nu aan Menno teruggevraagd; het was maar een klein stukje voor Panopticum, waarvoor ik niet zóóveel voel, en gegeven de stroppen die Sander zoo vaak door en voor ons had, wil ik hem best hierin terwille zijn, al begrijp ik niet goed waarom Querido verband zou leggen tusschen Sander en mij. - Het andere briefje (de kaart, bedoel ik) vind ik haast nog raadselachtiger. Wat heeft Sander nu met Van Kampen te maken? Natuurlijk doe ik hierin niets, voor ik van jou weet hoe de zaak in elkaar zit. Houd alleen met één ding rekening

ik zou wel èrg graag mijn verdere uitgaven uniform hebben met de 3 tot dusver verschenen deelen.

Menno moet fl.200.- bijeen brengen (dus nog fl.150.- buiten de fl.50. die hij zelf geeft) voor Coster. Geeft Nijkerk ook wat? - Maar... is het niet beter als Coster ook door Van Kampen ‘gelanceerd’ wordt, inpl. van door Sander?

Ik heb Annie geschreven.

Over Huxley raak ik niet uitgepraat, zoo'n lulmeierige mispunt vind ik het. Ik geloof dat ik hem erger vind dan Maurois, want Maurois maakt tenminste af en toe nog een boekje over Byron. Huxley is een intelligente klier.

Het Harnas zag er aardig uit. Méral was geschikt, vooral tegen het eind. Wij aten samen met een hoertje (genre demi-mondaine) dat hij uit zijn hotel had meegetroond, en bij de koffie kregen we nog wat genialerige wartaal van meneer Zadkine.

Van dien Van Loo kunnen we wel 2 of 3 verzen zetten; - ze zijn eig. allemaal even ‘goed’, maar 6 is toch wel te veel van dit soort. Maurice moet nog beslissen; over die 2 waren Menno en ik accoord. Misschien neem jij er nog wat voor Gr.Nederland?

Vanmorgen kwam je uitknipsel over Donker.2403 Mooi; maar het toontje van dien braven Van Leeuwen is ook niet ‘je’. Enfin, dit alles maakt deel uit van de ‘politiek’. Als zoodanig zal het je amuseeren dat Donker een briefje aan Menno heeft geschreven, met duidelik een poging tot samenklonteren - ‘waarom moet Forum zoo zuur zijn?’ en zulke grapjes. Misschien kan je het moois van Menno ter lezing krijgen.

Nu, Jan, ik wacht op verdere berichten. Als er hiernà nog een brief van je komt, wacht ik tot je ook op dit hebt geantwoord, anders wordt het zoo'n gekriskras van epistels. Hartelijke groeten, ook van Bep en voor Aty,

je E.

Het Démasqué is uit. Ik zend Jan v.N. een exemplaar; jij krijgt toch je ex. van Zijlstra. - O ja, ik vergat te zeggen dat de Biforsche Janus2404 hier lang geleden binnenviel; wat gek dat ik vergat je daarover te schrijven. Het ziet er keurig uit - maar ik heb er één ding tegen: ik begrijp niet goed dat je nog altijd zoo'n plezier hebt in zulke plaquetjes. Ik verlang nog maar naar de groote bundel van je die we samen in elkaar hebben gezet.

Wanneer komt je bloemlezing2405 uit?

2403In Tubantia van 5 november 1932 besprak W.L.M.E. van Leeuwen Ter zake.
2404J. Greshoff, Janus Bifrons. Een debat in sonnetten. Maastricht 1932.
2405Kent uw dichters! Honderd gedichten van honderd dichters. Amsterdam 1933.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie