E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 13 november 1932

Bellevue, Zondag.

Beste Jan,

Nutteloos Verzet is nu verzonden; misschien sprak je Van Kampen Maandag nog en heb je het hem dus gegeven; - anders zend jij het zeker wel door? Ik ga Donderdag naar Brussel, met den trein die ± 2 uur van hier gaat en om ± 5 uur in Brussel komt; ik logeer dan bij mijn moeder: 61, rue Charles-Quint. Kom je me daar opzoeken of wacht je tot ik den volgenden morgen bij je verschijn? Natuurlijk zien we elkaar. Ik blijf maar 3 dagen, t/met Zondag.

De ‘proeve’ van Van den Borcht vind ik zeer matig - nogal langgerekt voor zoo weinig stuff. Natuurlijk is Vercammen2408 beroerder; dat ééne dingetje van Man Arnet2409 vind ik veel beter, en is althans 3 × zoo kort, dat is ook een voordeel. Maar... het is geen principe om jezelf te verontschuldigen voor het opnemen van beroerde verzen, door te kijken naar nog beroerder dingen die je eens geplaatst hebt; Vercammen bv. was een protégé van Maurice; bovendien heeft hij zijn versjes netjes verbeterd (op verzoek van de redactie). Het versje van Van den B. is ook wel voor verbetering vatbaar - maar het is zoo'n rotwerk om daaraan te beginnen. Ik denk dat ik eenvoudig tegen zal stemmen.

Nu, de rest mondeling en tot ziens.

Je E.

P.S. Hierbij een brief van Wim (= W.J.G.) ter Braak over B.G. aan E. en over Dr. Dumay. Het laatste zal je interesseeren, het eerste is ook verre van bête. - Roëll is gestorven,2410 denk je dat er ‘door opschuiving’ een plaatsje voor mij openkomt?? Hoorde je misschien iets?

2408‘In memoriam Rik’. In Forum 1 (1932) 6 (juni), p. 389.
2409‘L'histoire se répète’. In Forum 1 (1932) 10 (oktober), p. 658.
2410Jhr. ir. W.F.A. Roëll (1892-1932) Parijs correspondent van Het vaderland, overleed 11 november 1932.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie