E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Bellevue, 25 oktober 1932

Bellevue, Dinsdag.

Beste Sander,

Ik heb vanmiddag Léautaud gesproken en hem gevraagd hoe het zat met die editie van Le Petit Ami; hij zei me dat de uitgever er niet mee voortgaat, dat hijzelf er geld en moeite mee verloren heeft, en dat hij mij den raad geeft mijn geld terug te vragen. Dat zou jij dan moeten doen, aangezien jij het stortte en op jouw naam. Ik kan die 400 fr.francs best gebruiken! Le Petit Ami en In Memoriam komen trouwens uit in de Mercure-uitgaven, dus wat dat betreft... Kan je niet van Mayer te weten komen wie die uitgever was, of kan je het bewijs niet vinden van het gestorte geld - want ik heb dat nooit van je gehad. Het is wel een heel werk dat ik je bezorg, maar que veuxtu? Léautaud was zéér amusant om te zien: - Nu, ik bedank je maar bij voorbaat voor al het moois dat ik eerstdaags van je krijg. Over de Poe2374 zal ik direct schrijven.

Hartelijke groeten van je

E.

2374The masque of the red death and other tales. Maastricht 1932.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie