E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 24 oktober 1932

Bellevue, Maandag.

Beste Jan, Je weet niet hoè blij ik ben met D.G.W., want, zooals Bep en ik tegen elkaar zeiden, we zouden werkelijk het laatste woord over Lady Chatterley2371 hebben moeten derven, als we Esser er niet over hadden gelezen. Het is echt een boeiend, en daarbij toch een penetrant stuk; vooral dat het boek zich uitstrekt naar wijder horizonten, daarin ‘vergist hij zich niet’, als hij meent ‘goed te hebben gezien’. - Menno was zeer in zijn schik met je brief over Dumay, ondanks de restricties; of misschien juist daarom? Ik schreef nog een stukje aan mijn revolutie-artikel, dat nu af is,* en mij zeer voldoet, dat ik aan Malraux opdraag en getiteld heb: Flirt met de Revolutie. Verder heb ik een beschouwing van 8 pag. (6 of 7 Forum) gewijd aan: Anthonie Donker als Autoriteit. Het is zoo bezadigd als Holland het maar wenschen kan en ik zweer je dat hij het niet leuk zal vinden. Ik lees op het oogenblik een boek over Belle van Zuylen2372 - een ellendig boek, op de citaten na, maar een alleraardigste vrouw; met Marie Bashkirtseff2373 misschien wel de aardigste die ik op papier ken - heel wat anders dan die fameuze Colette! Schrijf eens, als je terug bent, ook over wat je in Holland zag en deed. Hart. groeten van ons 2, steeds je

E.

2371Gerard van Eckeren, ‘Lady Chatterley's lover’. In DGW 31 (1932) 370 (oktober), p. 189-192.
*20 pagina's Forum!
2372Mogelijk gaat het om Philippe Godet, Madame de Charrière et ses amis. Lausanne 1906.
2373Russische schilderes (1860-1884) die een Journal over haar omgang met Franse kunstenaars naliet.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie