E. du Perron
aan
A.C. Willink en Wilma

Bellevue, 30 september 1932

Bellevue, 30 sept.

Beste Wilma en Carel,

Neen, de brief (waarmee wij ons zeer amuseerden!) is niet weggeraakt; het was het allereerste epistel dat wij hier vonden. Maar sindsdien hebben wij zóó geploeterd en gerekend en gedaan om met weinig duiten de boel toch netjes en gezellig te krijgen, dat wij ons met niets anders meer hebben kunnen bezighouden. Wij waren soms doodop - maar wij weten nu tenminste dat er, zoonoodig, een eierenbakster in Bep en een verversknecht in mij steekt. Ik heb heelemaal alleen een kast en een tafeltje geverfd (het laatste zéér gecompliceerd, vanwege de plankjes!) en met hulp van Bep 2 bedden. - Hier is voor de goedkoopte een briefkaart met vele ‘amitiés’ van ons bevracht; - voortaan altijd briefkaarten, hebben we uitgemaakt; te arm voor meerdere port. Je tentoonstelling2342 lijkt mij zeer mooi; het nr. van Wendingen zag ik bij Jan, Wilma voor de huizen v/h Amsterdamsch patriciaat2343 is ongeveer een symbolische waarde. Vergeld kwaad met goed en schrijf ons gauw weer eens een gezellig epistel.

Hart. groeten van ons beiden, je

E.

Adres: 24, avenue du 11 Nov. 1918, Bellevue (S. et O.)

2342Van 24 september t/m 15 oktober exposeerde Willink in Kunstzalen A. Vecht, Amsterdam.
2343Dit schilderij uit 1932 is getiteld ‘Wilma’, en stelt Willinks vrouw voor, staande voor een Amsterdams herenhuis. (Coll. Haags Gemeentemuseum).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie