E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Bellevue, 30 september 1932.

Bellevue, 30 Sept.

Beste oude Jan,

Neem me niet kwalijk, als ik niet meer bij je ben geweest. De laatste dagen in Gistoux waren zoo vol beslommeringen en ook in Brussel had ik altijd alleen maar eventjes tijd voor de ‘Passage’. Hier is het een ijselijke rommel geweest, waar we zelfs in hebben gesla-pen, en voortdurend geschipper uit geldgebrek. Het is wel de meest ‘realistische’ episode uit mijn leven geweest. Bep en ik waren soms heelemaal gedeprimeerd van al het eigen gesjouw en gereken, maar enfin, ik weet nu tenminste dat er een verver in mij steekt. Daartusschendoor allerlei gedonder over mijn Uren met Coster, waarover Jan je wel vertellen zal. Schrijf ons hierheen. Vanaf morgen beginnen we even te ademen. - Heb je Mikrochaos ontvangen? Ik heb je misschien iets te kort gedaan in de ‘bedeeling’,2341 maar het is zóó zuiverder, en De Harde Dood blijft je gewijd! Kom jij ook niet eens hier logeeren bij de Van Sch. of bij ons? Hoe gaat het met Sophie? Het beste met haar; hartelijke groeten ook voor het heele tehuis, van Bep en

je Eddy

Adres: 24, Avenue du 11 Nov. 1918, Bellevue-Meudon.

2341De tweede afd. van Mikrochaos, ‘Rose en geel’, was aan Van Nijlen opgedragen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie