E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Bellevue, 29 september 1932

Bellevue, Donderdag.

 

Beste Sander,

Nog steeds wacht ik op antwoord. Maar voor we zoover zijn, nog het volgende.

Ik krijg nog van je (na de 3 geb. en het eene (eerste) ingen. exemplaar); 6 ingen. ex. van Mikrochaos. Wil je mij die eerstdaags sturen, en daarbij nog 1 geb. ex. doen, dat dus voor rekening komt? Bij voorbaat dank.

De rest laat ik wit, tot ik antwoord heb.

's Avonds. Daarnet krijg ik, gelijktijdig, je brief en de briefkaart. Dank voor doorzending van het Harnas aan Boucher; ik schrijf hem dus gelijk hiermee, vooral met het oog op de pegulanten. - Het ziet er treurig uit met die aanbieding; ik had eenige hoop dat ik tenminste een ‘succès de scandale’ zou kunnen zijn, hier en daar. Enfin!

Zijlstra heeft zich geschikter betoond dat ik dacht. Menno is de zaak met hem gaan bespreken: hij geeft Uren met Dirk Coster niet uit omdat hij niet alleen geen zaakje erin ziet, maar omdat het geschrift hem persoonlijk antipathiek is. Dat is dan - en voor mij nogal vleiend, après tout. Maar hij wil het zetsel van Forum gratis beschikbaar stellen voor een anderen uitgever. - Nu is dit, lijkt mij, heel aardig; maar 1o. stuit het mij tegen de borst om deze soort ‘gunst’ van hem aan te nemen; 2o wil ik vrij veel wijzigingen in den Forum-tekst aanbrengen en weet ik niet of die door den nieuwen uitgever kunnen worden gedaan of bij N. en Van D. zullen moeten geschieden. Van betalen door mij is geen sprake; al zou ik geen letter meer uitgegeven krijgen, betalen kan ik gewoonweg niet meer. - Wat denk je van deze historie? Voel jij ervoor om het zetsel over te nemen, en kan je dan de wijzigingen erin aanbrengen? - zou je in dat geval dan zelf de zaak met Zijlstra willen behandelen? - of trekt je de zaak ook zóó niet aan? Alleen in het geval dat jij er iets voor voelde, zou ik van dat zetsel willen profiteeren; anders zoek ik gewoon een anderen uitgever. (Wie kan je me aanraden in dit opzicht?)

Is de Querido van Boender eig. nogal gegaan, bij je vader? Of ook al een strop gebleken? Schrijf mij dit ook.

Het zal me plezier doen jullie in Parijs terug te zien. Kan je niet wachten tot de Van Schendels weer hier zijn - na 4 November? - dan kan het een heele reunie worden in Bellevue.

Met hartelijke groeten, ook aan Greet, en van Bep,

je Eddy

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie