E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 4 oktober 1932

Bellevue, Dinsdag.

Beste Jan,

Van Boucher nog geen antwoord.

Van Esser vanmorgen een briefkaart, blijkbaar niet in antwoord op mijn brief, maar op een (vorig?) schrijven van jou. Hij signaleert mij blz. 208 en 209 van Verz. Proza II; ik vraag Menno nu mij dat boekwerk op te zenden, om te zien of hij gelijk heeft. Zoo ja, dan verbeter ik het voor de boekuitgave.

Sander voelt ook niet veel voor het gratis zetsel. Wil je nu Meulenhoff en Van Kampen schrijven? of de jonge Boucher? en dan het resultaat aan Menno schrijven? Ingesloten een brief van hem over dit onderwerp. Ik heb hem gezegd zich hierover met jou te verstaan. Als die N.V.2344 doorgaat, kan je misschien Nijkerk ook ervoor vinden? Hoe gaat het hem, zijn vrouw en het kind dat soms niet poepen kan?

We hadden gisteren een boeiende dag in Parijs met de Malraux'. Ik begin vanaf heden te werken.

Hart. groeten van ons twee; steeds je

E.

We zagen ook Stobbaerts nog ½ uurtje bij de Gare Montparnasse.

2344Ter Braak wilde een ‘N.V. tot Exploitatie van Uren met Dirk Coster in Boekvorm’ oprichten, waarvoor het kapitaal, f 200, bijeengebracht moest worden uit de kring van vrienden en bewonderaars van DP.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie