E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 22 juni 1932

Gistoux, 22 Juni '32.

Beste Sander,

Dank voor je brief. Inderdaad ben ik weer per telegram hier geroepen en zit nu weer, Dieu merci, in de oude rotverwikkelingen! Zoolang ik niet ergens een baantje heb, dat me in staat stelt, geheel vrij van dit alles te ‘bestaan’, zal het wel zoo blijven. Mijn moeder krabbelt er alweer aardig boven op; dàt is dus nog het ergste niet, maar de zaken gaan allerberoerdst.

Ik ben hier tot ± 1 Juli; daarna?... Ik schrijf je wel weer waar ik ben, als ik de proeven nog niet heb. Angèle verkoopt zoo goed die serie Standp. & Getuigenissen; kan je niet wat spoed zetten achter mijn 3e deel en Donker's Pegasus? - Hoe gauwer je me de proeven zendt, hoe beter.

De copy van Slau2204 zal ik hier voor je in orde maken, maar zend mij daarvoor alle Chineesche vertalingen van hem die in Helikon gestaan hebben; want die zijn natuurlijk weer incompleet. Als je me die, nauwkeurig door jou verzameld, per keerende post stuurt, bezorg ik je 2 dagen later een persklare copy van dien Chineeschen bundel.

Weet je in welk blad Beversen over Stendhal schrijft? Als het niet in D.G.W. is, zal ik voor dat blad ook een artikeltje erover brouwen, al is het onder pseudoniem. Of wil Jan het misschien doen - of deed hij het? (Ik ben n.l. bang dat het, door B. of een ander, uitlekt dat ik de samensteller ben.)

Ik weet nu niet meer wanneer ik in Parijs zal zijn, en zelfs of ik er nog kom. Simone en Gilles moeten eerstdaags ook in Brussel worden geïnstalleerd. Als ik er begin Juli zijn, dan schrijf ik je; we gaan dan (als jij kunt overkomen) samen naar Larbaud, of anders geef je me een briefje en ga ik alleen.

Je weet nu weer hoe het ermee staat - of liever, hoe alles hier weer zoo'n beetje hangt, d.w.z. vrij beroerd. Met Bep gaat het best, overigens ook: in afwachting van beter. Ze zendt je veel groeten terug. Tot spoedig, zij het op papier.

Je E.

2204Van de herdrukken van Het lente-eiland en Yoeng Poe Tsjoeng.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie