E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Lugano, 5 juni 1932

Lugano, Zondag.

Beste Sander,

Dank voor je brief. Van Jan hoorde ik dat je, van Parijs terugkeerende in Br. was geweest, maar verder niet veel meer, want je was den vorigen avond moe aangekomen en sliep misschien nog toen hij mij schreef. Beroerd, dat de zaken ook daar niet vlotten! Over de Stendhal schreef ik je reeds mijn bewondering en dank; uit Voorburg; heb je dien brief dan niet gekregen? Maar wat ellendig, als dit nu ook alweer niet gaat. Heb je in Holland ook geen succes ermee? Vraag Beversen eens of hij er een stuk over wil schrijven. Adres: Parkweg 197, Voorburg. Je kunt het doen uit mijn naam; hij zal het zeker graag doen, als hij je er een plezier mee kan doen (hij weet dat ik de tekst bijeenbracht).

Goed, zend dan maar eerst de proeven van Bij Gebrek aan Ernst; maar inderdaad, nu liefst eens een volledige proef. Als die eerste vellen afgedrukt zijn, dan graag een exemplaar van zoo'n gedrukt vel erbij, voor het ‘overzicht’.

We hebben het weer hier niet altijd mee, maar er is toch vaak genoeg zon voor enkele mooie wandelingen. Gisteren was Jany even hier uit Ascona, waar hij zich nogal schijnt te amuseeren. Het schijnt dat de Buckl. Wrights in Ascona wilden komen, of althans aan het Lago Maggiore, en dat Jany een héél goedkoop hotel in Ascona voor hen weet. Dit hier kan ik je ook aanbevelen: alleraardigst gelegen, zéér geschikte ‘madam’, en frs.7.- per persoon, als je een maand blijft.

Kan je me opgeven waar Larbaud nu zit? Als hij in Parijs mocht zijn, als ik er ben (begin Juli ongeveer), wil je mij dan een briefje voor hem meegeven? Ik zou graag een groot stuk over hem schrijven voor De Gids, en wou van hemzelf dan eenige details hebben. Heb jij die Itinéraire2163 nog? Of zou hij me die willen geven? Ik zou ook graag kennis met hem maken, na zóóveel vriendschap!

Hartelijke groeten, ook van Bep, je

E.

2163Niet uitgegeven reisaantekeningen van Larbaud.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie